EKONOMICKÁ literatura

               ...další tituly

V ediční řadě ekonomické literatury dále vyšly následující tituly:

Textové pole: Kliknutím na název titulu zobrazíte podrobnější anotaci,  pokud existuje.

 

Pro objednání nám pošlete e-mail s počtem kusů - názvem titulů.

Ekonomická literatura - vyprodané tituly:

Tituly jsou v naší režii rozebrané, ale poslední kusy budou mít naši partneři, kteří publikace maloobchodně distribuují.

 

 

Roman Hušek, Jan Pelikán      APLIKOvaná ekonometrie, TEORIE A PRAXE

Hana Lošťáková            B-to-B MARKETING:

Alexandr Ort a kolektiv         BEZPEČNOST EVROPY A ČESKÁ REPUBLIKA

Jiří Stýblo                CESTY KE ZVYŠOVÁNÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI

Alois Holub A Kolektiv         ČESKÁ EKONOMIKA NA CESTĚ DO EVROPSKÉ UNIE

E. Klvačová. J.Malý, I. Dostálová,

K. Mráček, P. Wawrosz        ČESKÉ NÁRODNÍ ZÁJMY V PROCESU EVROPSKÉ INTEGRACE

Jan Pelikán                   DISKRÉTNÍ MODELY V OPERAČNÍM VÝZKUMU

Eva Klvačová, Jiří Malý,

Karel Mráček, Ivana Dostálová   DOBÝVÁNÍ RENTY PROSTŘEDNICTVÍM REFOREM VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Judita Štouračová a kol.       EKONOMICKÁ DIMENZE ČESKÉ DIPLOMACIE

                      A JEJÍ APLIKACE VE VZTAHU K ZEMÍM ZÁPADNÍHO BALKÁNU

Judita Štouračová           EKONOMICKÁ DIPLOMACIE ČESKÉ REPUBLIKY

Joan Robinson:             Ekonomická filozofie. (posledních pár kusů)

Vladimír Prorok a kolektiv       ENERGETICKÁ BEZPEČNOST – GEOPOLITICKÉ SOUVISLOSTI

Ilona Švihlíková a kolektiv                           ENERGETICKÁ BEZPEČNOST: REAKCE NA KRIZI                         

Ján Pavlík                F. A. HAYEK A TEORIE SPONTÁNNÍHO ŘÁDU

V. Vyskočil, O. Štrup, M. Pavlík      FACILITY MANAGEMENT A PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

Liběna Tetřevová            FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Jarmila Radová, Vl. Chýna, J.Málek  FINANČNÍ MATEMATIKA V PŘÍKLADECH

Zdeněk Souček             FIRMA 21. STOLETÍ (Předstihněme nejlepší!!!)

Fr. Varadzin, Olga Březinová     HLEDÁNÍ VE SVĚTĚ EKONOMIE

Richard Bébr, Petr Doucek      INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU MANAŽERSKÉ PRÁCE

Jan Truneček a Kol.          INTERNÍ MANAŽERSKÝ AUDIT

Vladislav Pavlát a kolektiv       KAPITÁLOVÉ TRHY

Jaroslav A. Jirásek:           Konkurenčnost - vítězství a porážky na kolbišti trhu.

Růžena Petříková a kol.        LIDÉ V PROCESECH ŘÍZENÍ

Petr Doucek, Ota Novotný,

Iva Pecáková, Jiří Voříšek        LIDSKÉ ZDROJE V ICT

Jiří Stýblo:                Lidský kapitál v nové ekonomice.

E. Klvačová, J. Malý, K. Mráček   LISABONSKÁ STRATEGIE:

Roman Zuzák              KRIZOVÉ ŘIZENÍ PODNIKU

Václav Liška a kolektiv         MAKROEKONOMIE

Jaroslav A. Jirásek            MANAGEMENT BUDOUCNOSTI

Zbyněk Pitra              MANAGEMENT INOVAČNÍCH AKTIVIT

Vlastimil K. Vyskočil a kolektiv    MANAGEMENT PODPŮRNÝCH PROCESŮ - FACILITY MANAGEMENT

Jiří Stýblo                MANAGEMENT SOUČASNÝ A BUDOUCÍ

Ludmila Mládková           MANAGEMENT ZNALOSTÍ V PRAXI

Mojmír Helísek             Měnové krize

Petr Fiala                MODELOVÁNÍ A ANALÝZA PRODUKČNÍCH SYSTÉMŮ

Václava Pánková            Nelineární optimalizace pro ekonomy

Jan Berwid – Buquoy         OTEC NĚMECKÉHO HOSP. ZÁZRAKU – LUDWIG ERHARD

Jaroslav A. Jirásek:           Podnikatelská správa A.S.

V. Vyskočil, O. Štrup          PODPŮRNÉ PROC. A SNIŽOVÁNÍ REŽIJNÍCH NÁKL.(Facility Mgm)

Jaroslav Daňhel a kol.        POJISTNÁ TEORIE

Václav Liška, Zdeněk Fiala      PRÁVO PRO TECHNIKY

E. Klvačová, , a kol          PROHLUBOVÁNÍ EVROPSKÉ INTEGRACE

Petr Fiala:                PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Jiří Janata                                      METODIKA PŘÍPRAVY RIZIKOVÉ ZPRÁVY                               

E.Klvačová, J. Malý, K. Mráček,    RŮZNÉ CESTY KE KONKURENCESCHOPNOSTI: EU VERSUS USA

M. Přibová, G. Tesar a kol.:      STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ZNAČKY, PŘÍPADOVÉ STUDIE

Jaroslav A. Jirásek            STRATEGIE (umění podnikatelských vítězství)

Filip Šmída               STRATEGIE V PODNIKOVÉ PRAXI

E.Klvačová, J.Malý, K. Mráček,

P.Wawrosz, J.Sereghyová       SVĚTOVÁ EKONOMICKÁ KRIZE: PŘÍČINY, PROJEVY, PERSPEKTIVY

Zdeněk Souček             Úspěšné zavádění strategického řízení firmy

Liběna Tetřevová           VEŘEJNÁ EKONOMIE

Liběna Tetřevová a kol.        VEŘEJNÝ A PODNIKATELSKÝ SEKTOR

Eva Klvačová              VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE:

Zbyněk Pitra              ZÁKLADY MANAGEMENTU

Jan Truneček             ZNALOSTNÍ PODNIK VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI     

 

 

Zita Prostějovská, Václav Liška

INVESTOVÁNÍ PRO STAVAŘE

Kniha jasně a stručně vysvětluje principy investování v praxi. Zabývá se problematikou peněz, peněžních a bankovních systémů, časovou hodnotou peněz, dále pak investicemi jako firemními strategiemi, podrobně pojednává o investičních projektech (před investiční, investiční a provozní fáze), investičním a finančním rozhodováním, zdroji financování investic, investičními pobídkami, modelem oceňování kapitálových aktiv, rizikem projektu a jeho analýzou.

Formát B5, 84 stran, 108 Kč   ISBN 978-80-86946-35-1 VAŠE CENA: 98.-

Jana Sereghyová

Investice realizované podniky

transformačních zemí v zahraničí

 

Kniha přináší podrobnou analýzu pěti vývojových stadií a směrování investic, realizovaných podniky transformačních zemí v zahraničí a uvádí řadu konkrétních a často inspirativních strategií multinacionálních korporací se sídlem v transformačních zemích a charakteristiky podniků transformačních zemí, investujících v zahraničí (čínské firmy, Lukoil, MOL, LASCO Co., Gorenje aj.).

Formát B5, 70 stran, 98 Kč  ISBN 80-86419-54-1   VAŠE CENA: 80.-