Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

 

 Management znalostí v praxi

 

    Rozvoj technologií a otřesy (ekonomické, sociální, politické), k nimž dochází od 70. let 20. století, způsobily změnu relativně stabilního prostředí na prostředí nestabilní, z hlediska organizací na prostředí vysoce konkurenční (změna vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem, technické prostředky přestávají být konkurenční výhodou, ale stávají se základním předpokladem podnikání atd.). Technologie jsou natolik rozvinuté, že v mnoha odvětvích nejsou konkurenční výhodou, ale pouhým předpokladem podnikání - a výrazným konkurenčním faktorem se stávají znalosti. Tedy schopnost využít technologie lépe než konkurent, schopnost správně, rychle a včas a lépe než konkurent zhodnotit změnu, rychleji pochopit změnu požadavků zákazníka. Došlo k nárůstu duševní práce ve vztahu k práci fyzické.

   Jsou-li znalosti konkurenční výhodou, je třeba je co nejvíce využít a proto je třeba je řídit. Práce se znalostmi, které jsou vázány na mozek člověka, ne na jeho ruce, je ovšem odlišná od způsobu řízení, kterým organizace dosud pracovaly. Téměř celé 20. století bylo věnováno snahám zvýšit produktivitu pomocí úspor, ať již času nebo nákladů, a přitom se organizace orientovaly na tzv. tvrdé prvky. Znalostního pracovníka však nelze řídit tradičním způsobem příkazů a kontroly.

   Jak řídit někoho (příkazy to nejde), kdo ví o své práci více než jeho manažer, a jak ho kontrolovat? Jak řídit a kontrolovat něco, co je v hlavě pracovníka a je částečně podvědomé, tedy sám pracovník k tomu má omezený přístup? Jak kontrolovat kvalitu produktu, když ji nedokážeme změřit či porovnat? Tyto a podobné otázky pravděpodobně způsobily nejednu bezesnou noc nejednomu manažerovi.

   Řešením je nově se vyvíjející disciplína management znalostí.

 

    Nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING proto vydalo knihu Ing. Ludmily Mládkové  “MANAGEMENT ZNALOSTÍ V PRAXI”. Cílem této knihy je poskytnout manažerům základní představu o tom, co to jsou znalosti, jakým způsobem mohou ovlivnit jejich firmy a jak tyto znalosti využívat a řídit. Kniha je členěna do tří částí. V první části je vysvětlena základní terminologie, druhá část je orientovaná na praktické problémy řízení znalostí v organizaci jako celku a třetí část přináší návody na zajímavé postupy, které práci se znalostmi zefektivňují, popřípadě umožňují. Čtenář se v knize dozví o tichých a explicitních znaostech, o důležitosti vyprávění příběhů, o významu komunit pro firmu, o způsobech řízení intelektuálního kapitálu a jeho měření, o řízení znalostních zdrojů a mnoho dalšího.

 

Formát A5, 156 stran, 168 Kč          ISBN 80-86419-51-7

 

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ