Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc.:

 

LISABONSKÁ STRATEGIE A EVROPSKÁ UNIE

 

 

    Přijetím Lisabonské strategie se před pěti lety Evropská unie rozhodla posílit svou konkurenceschopnost, a to především vůči Spojeným státům. Autoři knihy „Lisabonská strategie: posílí, nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost?“, vydané nakladatelstvím Professional Publishing, odpovídají na otázky, které se s odstupem času ve vztahu k této strategii vynořují: Je Evropská unie skutečně nekonkurenceschopná v porovnání se Spojenými státy? Jaké jsou výsledky hodnocení konkurenceschopnosti, jestliže nehodnotíme země Evropské unie zvlášť, nýbrž jako celek? Jaké jsou otevřené problémy strategie a její nedostatky? Bude se Lisabonská strategie reformovat, nebo bude postupně opuštěna?

   Jedním ze zásadních pohledů na konkrétní výsledky strategie je fakt, že hodnocení konkurenceschopnosti národních ekonomik a světových regionů je kriticky závislé na použitých indikátorech a množství měkkých dat mezi nimi a že závěry o nízké míře konkurenceschopnosti Evropské unie stojí na velmi vratkých základech a jsou opouštěny i organizacemi, které na nich stavěly svá doporučení a prognózy vývoje globální ekonomiky.

Autoři knihy otevřeně dokazují na konkrétních datech, že to s výsadním postavením Spojených států ve světových statistikách není zas až tak jasné, že skutečné výsledky Evropské unie jako celku jsou bezesporu pozitivní. Zároveň zdůrazňují, že snaha redukovat a současně zachovat sociální stát při současném posílení evropské konkurenceschopnosti a smířit ekonomické aspekty rozvoje rozšířené Evropské unie se sociálními a ekologickými aspekty jsou úkoly velmi obtížné a jejich řešení určitě není krátkodobé.

Kniha mimo jiné přináší mnoho tabulek, které jasně ukazují reálnou konkurenceschopnost jednotlivých zemí v řadě oblastí ekonomické a sociální skutečnosti.

 

 Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc.: LISABONSKÁ STRATEGIE: POSÍLÍ, NEBO OSLABÍ EVROPSKOU KONKURENCESCHOPNOST? Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena výtisku je 168.- Kč včetně DPH.

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ