Vlastimil K. Vyskočil a kolektiv

 

MANAGEMENT PODPŮRNÝCH PROCESŮ -                  FACILITY MANAGEMENT

 

Facility management jako nástroj řízení podpůrných procesů představuje v hodnotovém řetězci odpovědnost, související s řešením všech procesů, tvořících podporu primárních podnikatelských činností (core business). Jde o promyšlený způsob řízení ve smyslu reengineeringu, vedoucí znalostní podnik k uvědomělému procesnímu a projektovému řízení. Obsáhlá kniha, doplněná mnoha obrázky, grafy a tabulkami, se komplexně zabývá procesem řízení podpůrných činností – Facility managementem. První část analyzuje tvorbu principů podpůrných činností a outsourcingu. Druhá část přibližuje úlohu facility manažera, třetí část problematiku manažerské ekonomiky v oblasti podpůrných činnost, čtvrtá část popisuje technickou stránku Facility managementu v oblasti podpůrných procesů.

 

Z obsahu: Outsorcing a offshoring podnikatelských činností; Management změn; Facility manažer – pozice a role v personální práci firmy; Optimalizace rozhodovacího procesu; Investiční rozhodování; Nástroje controllingu v oblasti podpůrných služeb; Facility management v neziskovém sektoru; Životní cyklus staveb a jeho hodnocení; Pasport budovy; Udržitelné stavby a jejich přínosy pro Facility management; Softwarové nástroje pro řízení Facility managementu (CAFM); Energetický management; Systém sběru dat; Krizový Facility management; Dopravní služby z pohledu Facility managementu; Rozhodování za rizika a nejistoty; atd.

 

Formát B5, pevná vazba, 416 stran, 468 Kč, ISBN 978-80-7431-022-5

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

                                                                    DOMŮ