Textové pole: OSTATNÍ

Ostatní tituly našeho nakladatelství:

Karl Möller, Věra Šedá

ČESKO - NĚMECKÝ SLOVNÍK PRO MOTORISTY

Slovník, připravený s motoristickými i jazykovými odborníky umožní uživatelům naučit se běžnou německou motoristickou terminologii nebo mít u sebe knihu, s jejíž pomocí dobře projedou městem nebo vysvětlí opraváři co požadují. Nepostradatelné pro profesionály – řidiče i opraváře.  Č – N slovník – formát A5, pevná vazba, 312 stran, 248 Kč;   ISBN 80-86419-09-6

Vaše cena za 1 kus: 198.sleva Internet - oproti MOC.ušetříte 50,- Kč

Textové pole: Kliknutím na název titulu zobrazíte podrobnější anotaci
Slovník, motoristickýTextové pole: Kontakt:

Telefon: 272926459; 732705856
Mikulova 1572

 Praha 4, 149 00
profespubl@volny.cz

Pro objednání nám pošlete

e-mail s počtem kusů - názvem titulů.

DOMŮ          EKONOMICKÁ                       LÉKAŘSKÁ                    OSTATNÍ 2

                              

         EKONOMICKÁ 2

 

         EKONOMICKÁ 3

Bohuslava Maříková, Marie Loucká

 

DEVADESÁT NENÍ STO

Jihočeské divadlo – devadesát let

Bohatě fotograficky vypravená kniha mapuje devadesát let historie Jihočeského divadla od jeho založení v roce 1919 až do současnosti. Vzpomínky herců, režisérů a dramaturgů vytvářejí pestrou paletu osobností, které formovaly divadlo, v mnohém přerůstající rámec Jihočeského kraje. Výtečná knížka pro všechny, kteří na Jihočeské divadlo a jeho herce vzpomínají a chtějí si připomenout mizející okamžiky a krásné chvíle.

Formát 210 x 225 mm, 240 stran, 268 Kč ISBN  978-80-86946-99-3   VAŠE CENA: 248.-

SYMBOLIKA SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

 

Původní zednářský text z roku 1924 přináší vysvětlení původu a významu základních symbolů svobodných zednářů. Poselství Alfonse Muchy zednářské lóži v Plzni vám objasní cíle svobodných zednářů. Knihu doprovází mnoho unikátních fotografií a ilustrací. Formát A5, 96 stran, 98 Kč ISBN 80-86419-02-9  VAŠE CENA: 90.-

Izrael, Clinton, Arafat

Zdeněk Veselý

DĚJINY ČESKÉ POLITIKY V DOKUMENTECH

Kniha obsahuje více než sto nejvýznamnějších dokumentů z českých politických dějin, doprovázených řadou kreseb a fotografií. Organicky navazuje na již dříve vydanou knihu Dějiny českého státu v dokumentech a tvoří s ní ucelený komplet.

Formát B5, pevná vazba, 792 stran, 768 Kč ISBN 80-86419-89-4  VAŠE CENA: 738.-

Dejiny ceske politiky v dokumentech

Jan T. Kozák, Pavla Státníková, Jan Munzar, Jiří Janata, Vladislav Hančil

POVODNĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH

 Bohatě ilustrovaná kniha je věnována historii a současnosti povodní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Přináší informace o příčinách vzniku povodní, o druzích povodní a mapuje všechny významné povodně v českých zemích od nejstarších dob až po dnešek. Dosud nepublikované dokumenty, rytiny a fotografie tvoří spolu s kvalifikovaným popisem povodní v povodí Labe (včetně Vltavy), Moravy a Odry a radami jak se při povodních chovat unikátní dokumentární publikaci.

Formát A4, křída, pevná laminovaná vazba, 488 Kč ISBN 978-80-86946-39-9  VAŠE CENA: 458.-         

Jiří Vaněk

Filozofie a kultura v evropských dějinách

 

Obsahem knihy je výklad dějin filosofie ve vazbě na základní vývoj evropské kultury. Oproti jiným přehledům je zde kladen důraz na organizační formy kultury (způsoby komunikace, způsoby zajišťování kulturních činností, zadávání uměleckých zakázek, historická role škol, univerzit, knihoven apod.). Kniha si klade za cíl stát se učebnicí pro zájemce o filosofii a teorii kultury, zároveň však splňuje i potřebu orientace v historii aktivit, jež mají v dnešní podobě ráz „art managementu“.

 

Formát B5, 240 stran, 288 Kč ISBN 978-80-86946-47-4  VAŠE CENA: 268.-

Retorika

Marie Maříková

RÉTORIKA (manuál komunikačních dovedností), 3. vydání !!

 

Třetí vydání učebnice přináší mnoho originálních a praktických cvičení, vedoucích od správného nácviku dýchání přes rozeznívání masky, nácvik spisovné výslovnosti, slovního a větného přízvuku, frázování a intonace, až po konkrétní přípravu mluveného projevu a nácvik používání prvků neverbální komunikace.

Formát A5, 152 stran, 148 Kč ISBN 80-86419-31-2  VAŠE CENA: 138.-

Václav Liška

ZPRACOVÁNÍ A OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Praktická kniha pro všechny studenty, kteří se chystají zakončit svá studia zpracováním a obhajobou bakalářské, diplomové či doktorské práce. Z obsahu: Jak si zvolit téma práce, Formální úprava práce, Citace a bibliografický záznam, Hodnocení práce a obhajoba. Přílohy přinášejí vzor úpravy práce a adresář knihoven, kde lze získat informace.

Formát A5, 94 stran, 148 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86946-64-1  VAŠE CENA: 128.-

Miroslav Jílek

PANENKA Z CEST

Třetí autorova próza přináší tři novely, v nichž zralý autor komentuje současné dění. První novela Ostrov, zasazená do jindřichohradeckého prostředí, je tragicky naplněným milostným vzplanutím; druhá novela Pivo a rum je zrcadlem negativ, která přináší dnešní doba, třetí, Panenka z cest je snovou baladou o velikosti lásky.

 Formát 125 x 185,172 stran, 188 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86946-53-5  VAŠE CENA: 168.-

Zdeněk Veselý

MEZINÁRODNÍ VZTAHY V DATECH

Kniha v chronologickém sledu zachycuje stěžejní data ve vývoji mezinárodních vztahů od starověku do současnosti. Pozornost je věnována  záležitostem, vztahujícím se k mezinárodnímu postavení a aktivitám českého státu. Je určena všem, kteří potřebují rychlou informaci a orientaci v problematice mezinárodních vztahů.

Formát B5, pevná vazba, 388 stran, 398 Kč ISBN 978-80-86946-65-8  VAŠE CENA: 368.-

Mezinárodní vztahy v datech  Zdeněk Veselý

Jiří Janata, Václav Hladík, Jan T. Kozák

POŽÁRY V ČESKÝCH ZEMÍCH

Bohatě vypravená kniha s mnoha ilustracemi a fotografiemi přináší obsáhlé pojednání o požárech, které provázejí lidstvo od objevení ohně. Jednotlivé kapitoly shrnují znalosti o požárech, informují o největších požárech u nás a ve světě, seznamují čtenáře s historií a současností hasičstva včetně vývoje technických prostředků pro zdolávání požáru.

Formát A4, pevná vazba, 388 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86946-96-2  VAŠE CENA: 348.-

Oskar Krejčí

GEOPOLITIKA STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU

Pohled z Prahy a Bratislavy                                                      4. vydání!!

 

Kniha přináší analýzu dávných i nedávných období dějin české a slovenské státnosti v evropském kontextu a analyzuje zákonitosti zahraniční politiky malých států. Jednotlivé kapitoly přibližují různé etapy vývoje střední Evropy až do dnešních dnů (Pangermánská idea a Mitteleuropa, Panslovanská idea a federace, Rakouská federace a F. Palacký, Národní stát a T. G. Masaryk, Podunajská federace a M. Hodža, Moc a síla malého státu, Evropská unie a střední Evropa atd.). Třetí vydání knihy bylo ihned rozebráno!

Formát B5, pevná vazba, 404 stran, 468 Kč ISBN 978-80-7431-018-8     VAŠE CENA: 438.-

Jana Geršlová

VÁDEMÉKUM VĚDECKÉ A ODBORNÉ PRÁCE       

Praktická publikace pro všechny, kteří se zabývají vědeckou prací a chtějí výsledky své práce publikovat – ať už formou bakalářské, diplomové či doktorské práce, nebo formou vědecké monografie. Autorka vede čtenáře od začátku – volby tématu, přes souhrn metod vědeckého postupu (získávání a hodnocení zdrojů, výběr materiálu, členění práce, spolupráce s vedoucím práce, formální úprava rukopisu, správná tvorba poznámkového aparátu a bibliografických citací) až k okamžiku prezentace výsledků práce (obhajoba, přednáška). Cennou součástí knihy je heslář, vysvětlující důležité odborné pojmy, s nimiž se tvůrce vědecké práce setká

Formát B5, 148 stran, 188 Kč ISBN  978-80-7431-002-7  VAŠE CENA: 168.-

Lucie Hindlsová

DLOUHÁ CESTA K MÍRU (Bill Clinton a Blízký východ)

Cílem této knížky je analyzovat rozhodovací mechanismy v době Clintonovy administrativy a zaměřit se na vývoj izraelsko-amerických vztahů v kontextu blízkovýchodního mírového procesu. Co dokázal Clinton prosadit? Jaký je odkaz jeho administrativy? Co nového vnesl do blízkovýchodní politiky, kde kreativita je jednou z nejdůležitějších karet úspěchu? Proč skončila jednání Palestinců a Syřanů s Izraelem neúspěchem? Mohly Spojené státy vývoj zásadně ovlivnit? To je jen několik otázek, na které hledá tento text odpověď.

Formát B5, 162 stran, Barevná příloha, 188 Kč  ISBN 80-86419-04-5      VAŠE CENA: 178.-

J. H. Watson

VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE SHERLOCKA HOLMESE

19. století bylo v Anglii stoletím královny Viktorie. Vládla od roku 1837 do roku 1901 a zanechala po sobě silnou Anglii. V 19. století působil v Anglii světově proslulý detektiv Sherlock Holmes, vznikala policie, stavělo se metro, jezdily fiakry a omnibusy, začínaly zde takové sporty jako kopaná, stolní tenis, lacross, squash, bujela kriminalita, vznikl Scotland Yard, rozvinutý textilní průmysl, řádil Jack Rozparovač, nosily se shortky, krinolíny a korzety. V tomto „století páry“ bujela průmyslová revoluce, vznikla pošta, žilo se v gentlemanských klubech i ve stokách, psali Charles Dickens, Lewis Caroll a Georg Bernard Shaw, Stephensonova lokomotiva Raketa dosáhla neuvěřitelné rychlosti 56 kilometrů za hodinu.

O tom všem je kniha, která vás na téměř sto stranách seznámí se vším podstatným, co se v 19. století, za vlády královny Viktorie, opravdu stalo. Otevře se před vámi pestrý obraz velké země v době jejího největšího rozkvětu i počátku pádu. Formát A5, 88 stran, 98 Kč ISBN 80-86419-91-6   Vaše cena: 88.-

Jaromír Kyncl                                                                                          

Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti

Kniha je určena především těm, kteří se profesionálně zabývají zabezpečením komerční bezpečnosti ve firmách (bezpečnostní agentury, vzdělávací centra). Přináší potřebné právní a věcné informace, potřebné k vykonávání této činnosti a především testy a správné odpovědi pro uchazeče o zkoušky odborné způsobilosti v tomto oboru.

Formát A5, 220 stran, 248 Kč ISBN 978-80-7431-028-7  VAŠE CENA: 178.-

František Kuda, Martin Lux (editoři)

BYDLENÍ V REGIONECH                                             

Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení

 

Kolektiv autorů přináší aktuální informace o cenách, možnostech a dostupnostech bydlení v jednotlivých krajích ČR. Velmi zajímavá kniha pro všechny, kteří uvažují o změně bydlení, nepostradatelná pro pracovníky ministerstev a státní správy vůbec, nejaktuálnější data pro developery a podnikatele.

Formát B5, mnoho barevných grafů a map, 156 stran 248 Kč ISBN 978-80-7431-026-3

                                                                                                                                  VAŠE CENA: 168.-

Oskar Krejčí

VÁLKA                         Druhé doplněné vydání!                                     NOVINKA!!

 

Každá válka je projevem selhání lidského rozumu. Začala vždy proto, že se lidé nedokázali dohodnout o hodnotách, které byly předmětem sporu – proto sáhli k fyzickému násilí. Kniha významného českého politologa a historika přináší úvahy o vzniku válek v minulosti, vedle otázek totální jaderné i omezené války, strategických zbraní a odstrašení se věnuje také válkám občanským. Přináší vymezení právních limitů užití síly, úvahy o povaze válečných zločinů a shrnuje představy o příčinách válek. Závěrečná kapitola je věnována úvahám o možných budoucích válkách.

 Formát 115 x 175 mm, 172 stran, 168 Kč  ISBN  978-80-7431-063-8       VAŠE CENA: 148.-

 Antonín Pešek

TRISTAN A ISOLDA                                                                 

Příběh jednoho kulturního námětu

Příběh tragické lásky Tristana a Isoldy láká umělce už od středověku. Kniha je široce pojatou studií, analyzující motiv ztracené lásky v kontextu vývoje světového umění. Zvláštní místo je věnováno Richardu Wagnerovi a jeho lyrickému dramatu Tristan a Isolda, z českých autorů pak Zdeňku Fibichovi a jeho triptychu Nálady, Hedy a Šárka.

Formát 102 x 140 mm, pevná vazba, 364 stran, 198 Kč ISBN 978-80-7431-024-9 VAŠE CENA: 158.-

Ivan Jáč a kolektiv

JEDINEČNOST OBCE V REGIONU                             NOVINKA!!

Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení hospodářského stavu a vývoje obcí, bude tak významným pomocníkem pro všechny, kteří se zabývají regionálním rozvojem na krajské, regionální i místní úrovni. Důraz je především kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků a na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zkvalitňování života v obcích.

 

Formát B5, pevná vazba, barevné přílohy, 206 stran, 268 Kč ISBN 978-80-7431-038-6

                                                                                                                         VAŠE CENA: 238.-

Ján Pavlík

SPONTÁNNÍ GENEZE JAZYKA                                  

Kniha obsáhle objasňuje spontánní vznik jazyka jako způsobu komunikace, pro nějž je bytostným rysem významovost, je neoddělitelný od spontánního vzniku prapůvodních mravních norem, vytvářejících prostor pro subjekt-objektovou diferenciaci v rodícím se vědomí protosubjektů. Kniha prokazuje kompatibilitu s Patočkovým pojetím spjatosti jazyka a svobody, a to v návaznosti na kantovské kořeny.

 

Formát B5, pevná vazba, 590 stran, 598 Kč  ISBN 978-80-86946-98-6  VAŠE CENA: 538.-

Martin Ferko, František Kuda

 

DISPARITY VE FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ   NOVINKA!! 

 

Kniha mapuje stav a vývoj bytové problematiky v posledních letech na příkladu Moravskoslezského kraje, přináší nový analytický nástroj na zjišťování nerovnoměrností v jednotlivých mikroregionech kraje. Potřebná publikace pro státní správu, politiky, architekty a realitní makléře.

Formát B5, 180 stran, mnoho map, grafů a tabulek, 198 Kč ISBN 978-80-7431-052-2

                                                                                                                         VAŠE CENA: 178.-

Ota Novotný, Jiří Voříšek a kol.

 

DIGITÁLNÍ CESTA K PROSPERITĚ                            NOVINKA!! 

 

Kniha přináší výsledky analýz digitální konkurenceschopnosti České republiky v současném ekonomickém prostředí. Jednotlivé studie (Analýza ekonomiky ČR podle míry využití ICT, Efekty spojené s nasazením ICT, Případové studie inovativního nasazení ICT, Lidské zdroje v ICT a jejich inovační potenciál, ICT a konkurenceschopnost České republiky ad.) obsahují mnoho potřebných údajů a návodů jak zvýšit konkurenční pozici firem na trhu využitím ICT.

Formát B5, pevná vazba, 264 stran, 358 Kč  ISBN 978-80-7431-047-8  VAŠE CENA: 328.-

DOKTRÍNY MOCNOSTÍ                                              
A NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ALIANCÍ NA POČÁTKU 21. STOLETÍ 

 

Soubor studií českých a zahraničních autorů analyzuje současné přístupy mocností k politické a ekonomické realitě ať už v nedávné době či v současnosti (USA, Rusko, Čína, Evropská unie aj.). Kniha vychází ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

Formát B5, 184 stran, 198 Kč ISBN 978-80-7431-054-6                               VAŠE CENA: 158.-

Prokop Toman

INFORMATIKA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE         NOVINKA!! 

 

Publikace vysvětluje koncovým uživatelům – tedy všem, kteří používají mobily či počítače – základní funkce těchto aplikací a nástrojů. Jedná se o výběr technologií a aplikací, nejčastěji používaných jak privátně, tak v zaměstnání. Po přečtení této knihy budete moci lépe a efektivněji využívat jak váš mobil, tak i počítač a v něm internet a sociální sítě. Velmi potřebné přílohy přinášejí kromě jiného adresy vybraných webových portálů, seznam právních norem pro práci s informacemi i výkladový slovníček základních termínů z informatiky.

Formát B5, pevná vazba, 172 stran, 238 Kč ISBN 978-80-7431-057-7       VAŠE CENA: 208.-

Oskar Krejčí

 

LIDSKÁ PRÁVA                                                          NOVINKA!! 

 

Problematika lidských práv patří v posledních desetiletích k nejčastěji zmiňovaným jak v propagandě, tak i v teorii politiky a zůstává středem pozornosti mnoha jednotlivců i organizací. Vlastní idea lidských práv v sobě skrývá silné představy spravedlnosti. Kniha je výrazným příspěvkem do diskuse o lidských právech. Autor zdůrazňuje, že lidská práva jsou především projektem nové, spravedlivější globální civilizace, jsou programem a strategií, opírající se o humanistickou filosofii.

 

Formát 115 x 175 mm, 180 stran, 188 Kč  ISBN 978-80-7431-056-0 VAŠE CENA: 168.-

František Varadzin a kol.                                                            NOVINKA!! 

 

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ RIZIKA SOUDOBÉHO VÝVOJE

 

Kniha, která zbavuje naši dobu zbytečných iluzí. Sociální a ekonomická rizika tu vždy byla a jsou i dnes – jde o to, s jakou otevřeností a profesionalitou se k nim společnost postaví a jaký bude mít zájem je řešit. Z obsahu: Ekonomická rizika v současnosti; Finanční rizika v soudobém světě; Může být ještě „Velká krize“ rizikem?; Mezi Moskvou a EU: Rizika ve stínu kolosů; Stárnutí populace jako civilizační riziko i výzva.

 

Formát B5, pevná vazba, 180 stran, 238 Kč  ISBN 978-80-7431-053-9  VAŠE CENA: 208.-

Michal Černý

VÝPOČTY – Svazek I.                                                  NOVINKA!! 

 

Kniha se zabývá teorií algoritmů formalizovaných pomocí Turingových strojů a částečně rekursivních funkcí. První svazek je věnován vybudování výpočetního modelu a problému konvergence výpočtů – teorii algoritmické (ne)rozhodnutelnosti, rovněž se věnuje aplikacím teorie algoritmů v logice. Druhý a třetí svazek budou vydány v roce 2012.

Formát B5, pevná vazba, 340 stran, 398 Kč  ISBN  978-80-7431-049-2  VAŠE CENA: 358.-

Jan Fábry

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ                                NOVINKA!!

 

Publikace obsahuje základní přehled disciplín, které patří do oblasti operačního výzkumu a ekonometrie. Z obsahu: Lineární programováni; Teorie grafů; Řízení projektů; Modely řízení zásob; Modely hromadné obsluhy; Teorie rozhodování; Simulační modely aj.

Formát A5, 180 stran, 198 Kč  ISBN 978-80-7431-066-9  VAŠE CENA: 168.-

Petr Doucek, Luděk Novák, Lea Nedomová, Vlasta Svatá

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ                       NOVINKA!!

Druhé rozšířené vydání

V současnosti dochází k propojování informačních systémů do větších celků a tím roste jejich zranitelnost. Kniha poskytuje podrobný přehled o problematice bezpečnosti informačních systémů, rozšířený o BCM a přináší mnoho návodů jak lépe své systémy chránit až po současný koncept podle norem ISO/IEC 27 000 a ISO/IEC 15 408.

Formát B5, pevná vazba, 240 stran, 358 Kč ISBN 978-80-7431-050-8 VAŠE CENA: 318.-