Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček,

 

 

RŮZNÉ CESTY KE KONKURENCESCHOPNOSTI: EU VERSUS USA.

Konkurenceschopnost: EU versus USA

 

Zatímco hranice mezi konkurenceschopným či nekonkurenceschoopným podnikem je zřetelná, určit tuto hranici mezi státy či nadnárodními celky je velice složité. Už nelze jednoznačně konstatovat, že USA jsou nejlepší a ostatní je dohánějí – jde totiž m.j. o to, jakou zvolíme metodiku hodnocení, indikátory a váhy, použité pro konstrukci souhrnných ukazatelů.

Kniha Evy Klvačové, Jiřího Malého a Karla Mráčka „Různé cesty ke konkurenceschopnosti:  EU versus USA“, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, přináší mnoho inspirací a pohledů na celou problematiku (Evropský a americký model konkurenceschopnosti, Lisabonská strategie posílení evropské konkurenceschopnosti, Obavy ze vstupu ČR do EU založené na chybných předpokladech, Národní plán zavedení eura v ČR jako institucionální změna, Vliv státní regulace a daňového systému na podnikatelské prostředí atd.).

Hledání optimálního rámce pro globalizovanou ekonomiku bude pokračovat ještě dlouho. Jde o to, zda naplňování doktríny konkurenceschopnosti národních států neskončí novou vlnou protekcionismu či zda bude třeba volit zcela jiné metodiky a nakolik je to vlastně potřebné. Kniha k těmto úvahám přináší velmi aktuální a cenné informace.

 

Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc.: RŮZNÉ CESTY KE KONKURENCESCHOPNOSTI: EU VERSUS USA. Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena výtisku je 288.- Kč včetně DPH.

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ