Vladislav Pavlát a kolektiv

KAPITÁLOVÉ TRHY - druhé vydání

Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. a kol.

 

KAPITÁLOVÉ TRHY, druhé vydání

 

   Dnešní podoba kapitálových trhů je výsledkem složitého dlouhodobého vývoje, který probí-hal po několik staletí. Ekonomický rozvoj s sebou postupně přinášel podněty ke zdokonalo-vání kapitálových trhů, ke vzniku nových finančních nástrojů, nových technik financování i nových finančních institucí.

   Různými formami kapitálových trhů se u nás v současnosti zabývají stovky institucí s desetitisíci zaměstnanci, nepřímo pak každý, kdo má jakýkoliv vztah k ekonomickému prostředí; vznikla řada středních, vyšších středních a vysokých škol, vychovávajících budoucí profesionály, kteří se budou podílet na tvorbě a realizaci procesů v oblasti kapitálových trhů.

   Vzhledem k tomu, že tato kvalitní a širšímu publiku přístupná kniha o kapitálových trzích a procesech v nich probíhajících byla krátce po svém vydání rozebrána, vydává nakladatelství Professional Publishing knihu KAPITÁLOVÉ TRHY a to v nové, aktualizované podobě. Jejími autory jsou naši přední odborníci z oblasti kapitálových trhů, kteří mají kromě prak-tických zkušeností i dlouholeté zkušenosti pedagogické: Vedoucím autorského kolektivu je Vladislav Pavlát, spoluautory pak Josef Budík, Antonín Kubíček, Vladimír Novák a Přemysl Záškodný.

   Kniha je členěna do čtyř kapitol. První se zabývá základními pojmy z oblasti kapitálových trhů (trh s cennými papíry, primární a sekundární trh, organizovaný a neorganizovaný trh, instrumenty obchodované na kapitálovém trhu…), druhá kapitola přináší informace o vlastním vzniku a následném vývoji kapitálových trhů ve světě (vznik a vývoj burz a burzovního zákonodárství, vývoj kapitálových trhů od 19. století až do současnosti včetně výhledů na nejbližší léta našeho nového tisíciletí). Třetí kapitola se velmi prakticky a názorně zabývá vlastním finančním investováním, analýzou investičních instrumentů, způsoby finančního investování, institucionálním investováním a investičními fondy. Přináší i cennou pasáž o právní úpravě finančního investování podnikatelů v České republice.

   Čtvrtá kapitola bude nepostradatelným rádcem pro všechny podnikatele: přináší totiž praktické rady jak profesionálně postupovat při nových podnikatelských aktivitách nebo při rozšíření činnosti firmy (strategie rozvoje společnosti a podnikatelský plán, zdroje financování firemní expanze, rizikový kapitál a jeho podstata, vstup emitenta na veřejné trhy, zpracování prospektu, obchodování na veřejných trzích…). Cennými doplňky knihy jsou poměrně obsáhlý výkladový slovník a seznam další doporučené literatury.

   Kniha KAPITÁLOVÉ TRHY bude praktickým pomocníkem nejen studentům, ale i těm, kteří se každodenně v praxi zabývají praktickou realizací jednotlivých operací v oblasti kapitálových trhů a kteří chtějí těchto operací využít ve svůj prospěch. Kapitálovému trhu bezesporu prospěje, když se v něm budou pohybovat vzdělaní profesionálové.

 

 Doc. Ing. Vladislav Pavlát a kol.: KAPITÁLOVÉ TRHY (druhé vydání). Vydalo nakladatelství Professional Publishing, 320 stran, cena výtisku je 388.- Kč včetně DPH. ISBN 80-86419-87-8

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ

Kapitalove trhy