Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ing. Vladislav Chýna, Jiří Málek, Ph.D.

 

Finanční matematika v příkladech

 

      Každá firma i každý člověk, starající se o své peníze, si někdy potřebuje jednoduše spočítat „co to vynese“, kdy skončí splátky úvěru, jak nejlépe spořit a kolik si z úspor vezme inflace. Software je pro tyto operace drahé, stačilo by několik vzorečků a věděli bychom vše, co potřebujeme. Stačila by příručka, která by obsahovala jak vzorečky, tak i příklady jak tyto vzorečky použít a byli bychom si jistější, že naše peníze investujeme správně.

     Nejen pro studenty vysokých a středních škol, ale i pro podnikatele a soukromé investory vydalo nakladatelství Professional Publishing knihu Jarmily Radové, Vladislava Chýny a Jiřího Málka „Finanční matematika v příkladech“. Každá z devatenácti kapitol přináší potřebné vzorce, nezbytné vysvětlení metodiky a pak už jen řešené a neřešené příklady, ty samozřejmě se správnými výsledky. Kniha přináší příklady z oblasti jednoduchého, složeného, spojitého a smíšeného úročení, efektivní úrokové sazby, inflace (jmenovité a reálné úrokové míry), spoření a důchodů (budoucí a současná hodnota anuity), umořování dluhu, čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta; zabývá se problematikou dluhopisů (cena, rendita a běžná výkonnost, realizovaná výnosnost, durace), časovou strukturou úrokových sazeb, spotovými a forwardovými úrokovými mírami a akciemi.

     Pro další studium je uvedena další doporučená literatura, cenné jsou dodatky, v nichž je řešena problematika posloupností, kvadratických rovnic i výpočtů podle Taylorova vzorce. Závěr knihy obsahuje výčet nejčastějších otázek a problémů z oblasti finanční matematiky a správné odpovědi, které čtenářům pomohou vyhnout se omylům a stát se poučenými investory. Pro studenty je tato kniha cenným pomocníkem při aplikaci zásad finanční matematiky v praktických výpočtech.

 

 Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ing. Vladislav Chýna, Jiří Málek, Ph.D.: FINANČNÍ MATEMATIKA V PŘÍKLADECH. Vydalo nakladatelství Professional Publishing, cena výtisku je 178.- Kč včetně DPH.

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

                                                               DOMŮ