VLASTIMIL K. VYSKOČIL, ONDŘEJ ŠTRUP

PODPŮRNÉ PROCESY A SNIŽOVÁNÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

(Facility Management)

 

     Problematika výrazné redukce režijních či provozních nákladů v podnikatelských subjektech představuje v současné době významný fenomén, nutící manažery firem hledat taková řešení, která přinesou absolutní snížení těchto nákladů aniž dojde ke snížení objemu nebo potlačení celé řady činností z oblasti tzv. podpůrných procesů. Metoda, která se řeší tento strategický imperativ, se nazývá Facility Management. Je předmětem celé řady úvah, plánů a modelů, které nabízí současným manažerům řešení výrazné úspory ve výdajích na podpůrné procesy při garanci neohrožení primární činnosti. Cílem je tedy vytvořit synergii – strategickou alianci těchto činností, která poslouží ke kompenzaci silných a slabých stránek obou partnerů, řešících ve svém komplexu příslušnou podnikatelskou činnost. Více než dvacetiletá existence používání Facitlity Managementu ve světě (USA a vyspělé země Západní Evropy) představuje pro naše podniky určité zpoždění. Jeho překonání může mít podobu skoku, protože Facility Management stojí v současném světě na křižovatce svého dalšího vývoje. Urazil značnou cestu od chvíle, kdy úklidové služby začaly představovat prvotní a základní náplň jeho činnosti, až do období, kdy řeší, co bude jeho hlavní náplní na po-čátku XXI. století v takových oblastech, kde služby zatím stále netvoří převážný podíl podnikatelské aktivity národní ekonomiky.

 

    Proces rozhodování se odehrává v podmínkách stupňujícího se reengineeringu a outsourcingu, kdy podniky jsou v konkurenčním boji vystavovány požadavkům drastického snižování nákladů a zabezpečování řady vnitřních funkcí z vnějších zdrojů. Vzhledem k tomu, že tento pojem se začíná výrazně používat v celé řadě oborů výrobně hospodářské činnosti domácí ekonomiky a na druhé straně se zvažuje opodstatněnost zařazení celé řady činností do této nově formulované činnosti, vy-vstává nezbytnost společenské objednávky pro vysvětlení podstaty nového nástroje podnikové ekonomiky. Na knižním trhu dosud schází titul, který by se nové podnikatelské aktivity ujal a výlučně se jí věnoval. Hlavním cílem knihy je proto přispět k vymezení odpovídajícího místa provozního oddělení Facility Managementu v řízení výrobních i nevýrobních organizací. Převažující náplň jeho činnosti bude tvo-řit správa nemovitostí a objektů, jejich údržba včetně příslušného řízení pracovního prostředí, jeho procesů a lidských zdrojů za podpory moderního software CAFM a to externími podnikatelskými subjekty, které budou vystupovat jako poradci, implementátoři nebo koordinátoři všech těchto procesů.

 

    Vzhledem k tomu, že se jedná o vůbec první publikaci tohoto druhu na českém trhu, stává se tato kniha, vydaná nakladatelstvím PROFESSIONAL PUBLISHING, významným pomocníkem pro převážnou část podnikatelského managementu, dále oblast školství v oboru podnikové ekonomiky a v neposlední řadě i pro manažery z oblasti Facility Managementu k doplnění odpovídající souhrnnější literatury v tomto oboru.  

OBSAH

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ