Liběna Tetřevová

 

 

Veřejná ekonomie

 

 

Veřejná ekonomie představuje velmi aktuální, obsáhlé a zároveň i poněkud složité téma, které se bytostně dotýká každého občana. Diskuse o prospěšnosti či neprospěšnosti státních zásahů do ekonomiky jsou stále živé, stejně tak jako hledání způsobů efektivního fungování veřejného sektoru a sektoru neziskového. Kniha doc. Ing. Liběny Tetřevové „Veřejná ekonomie“, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, poskytuje metodické vysvětlení problematiky a ucelenou soustavu praktických doporučení k aplikaci nástrojů ekonomiky

veřejného sektoru a to i ve vztahu k neziskovým organizacím. Jednotlivé kapitoly obsahují praktické rady z oblastí veřejných statků a externalit, státních zásahů, veřejné volby i hodnocení veřejných projektů.

Kniha představuje komplexní zpracování tématu, její předností je mj. i to, že kromě teoretických východisek uvádí i praktické, v současnosti aplikované přístupy a opatření; bude určitě dobrým pomocníkem pro pracovníky veřejné správy i dalších organizací veřejného a soukromého sektoru.

 

Doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.: VEŘEJNÁ EKONOMIE.

Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena výtisku je 228.- Kč včetně DPH.

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ