Doc. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc.

 

 MODELOVÁNÍ A ANALÝZA

PRODUKČNÍCH SYSTÉMŮ

 

    Moderní produkční management se zaměřuje především na kvalitu a odezvu na tržní signály. Tato změna v myšlení proniká celou organizací: od navrhování přes řízení, měření výkonnosti, k zlepšování produkčních systémů, které jsou zaměřeny na transformaci potřebných vstupů na požadované výstupy. Analýza produkčních systémů pak pomáhá pochopit chování těchto systémů a poskytuje návody na zlepšení jejich výkonnosti a tím i konkurenční schopnosti podniků. Cílem této knihy, určené manažerům, systémovým pracovníkům a studentům vysokých škol, je vytvořit most mezi manažerskými koncepcemi a využitelnými modely zvyšování výkonnosti produkčních systémů.

B5, 260 stran, 358 Kč                                                    ISBN 80-86419-19-3
 
 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ