Václava Pánková:

 

Nelineární optimalizace pro ekonomy

 

 

    Běžné softwarové produkty, i na úrovni tabulkových kalkulátorů, nabízejí výpočty  optimalizačních úloh ve verzích lineární - nelineární; vložit úlohu a získat výsledky zpravidla není nijak obtížné. Problém spočívá v tom, že zdánlivý výsledek nemusí být vždy výsledkem skutečným. I nelineární úlohy malého rozsahu s nesložitou strukturou totiž mohou mít lokální extrémy, které nejsou globální. V praxi by to pak mohlo např. znamenat, že se domníváme vyrábět s minimálními náklady, avšak poučenější konkurence zjistila, že naše minimum je pouze lokální a sama našla nákladově výhodnější výrobní program.

    Teorie optimalizace je natolik široká, že může být i samostatným studijním oborem. Ekonom však chce být v oblasti optimalizačních metod spíše uživatelem než podrobným znalcem. Proto se výklad teorie v této knize omezuje na nejnutnější informace.

    Druhé vydání knihy prof. Václavy Pánkové Nelineární optimalizace pro ekonomy, kterou vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, je určena čtenářům, kteří mají základní vědomosti z matematiky a lineárních optimalizačních metod, z mikroekonomické teorie a ekonometrie. Jejími čtenáři se jistě stanou i pracovníci, zajišťující organizaci výroby, marketingovou strategii, finanční investice a další ekonomické aktivity.

 

Prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.: NELINEÁRNÍ OPTIMALIZACE PRO EKONOMY (druhé rozšířené vydání).

V roce 2009 vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena 188 Kč včetně DPH.

 

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

                                                      DOMŮ