Jiří Stýblo

 

CESTY KE ZVYŠOVÁNÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI

Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.

 

 CESTY KE ZVYŠOVÁNÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI

 

 

 

    Potřeba zvyšování firemní výkonnosti je jednou z klíčových potřeb současných firem. Výrazně napomáhá zvyšování konkurenční schopnosti, což se  v současné ekonomické situaci v období před vstupem České republiky do Evropské unie ukazuje často jako existenční záležitost a základní podmínka přežití a následného rozvoje většiny českých firem. Stále více nabývá na významu schopnost využití pozitivních přínosů kvalitního lidského kapitálu, zásadními prvky docilování a zvyšování firemní výkonnosti jsou hodnoty, motivace, styl práce a používání nástrojů pro její řízení.

 

    Kniha jednoho z nejvýznamnějších českých autorů se zabývá především těmito oblastmi zvyšování firemní výkonnosti:

 

       - Vytváření firemních hodnot a firemní kultury.

      - Motivační přístupy k rozvoji výkonnosti zaměstnanců.

      - Metody posuzování firemní výkonnosti.

      - Hodnocení individuální a firemní výkonnosti.

      - Praktické přístupy k hodnocení a zvyšování výkonnosti zaměstnanců.

      - Systém odměňování jako součást zvyšování výkonnosti.

      - Personální controlling a benchmarking – nástroje zvyšování výkonnosti.

      - Řízení jakosti jako cesta ke zvyšování výkonnosti.

      - Vytváření výkonných týmů ve firmě.

 

    Kvalitní výkon, podložený nadšením lidí, je měřítkem budoucí prosperity firmy a jejího postavení na trhu. O to, aby jej mohlo docilovat co nejvíce firem, se snaží i tato kniha.

 

 

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ