Jan Berwid - Buquoy:

 

 

 Ludwig Erhard – otec německého hospodářského zázraku

 

    První kniha, která seznamuje českého čtenáře s prací legendárního tvůrce německého hospodářského zázraku po druhé světové válce – Ludwiga Erharda. Tento ekonom dokázal vytvořit podmínky pro spojení liberálních a sociálních prvků národního hospodářství. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků namísto socializace, regulace trhu pomocí mechanismu nabídky a poptávky místo plánovitého řízení investic, produktů a spotřeby, ale také záruka volné soutěže omezením kartelů a monopolů a záruka státního regulativu k vyrovnání sociální nespravedlnosti. Základem jeho hospodářské politiky byl fakt, že tržní ekonomika není myslitelná bez konstruktivní sociální politiky. Ludwig Erhard toho dosáhl tím, že při každém novém problému hledal systémové řešení v duchu tržní ekonomiky bez státních intervencí. Hospodářství pro něj bylo centrální oblastí života, uspořádanou tak, aby se mohly uspokojivě rozvíjet společenské a sociální podmínky obyvatel a mohly tak přirozeně zapustit své kořeny kultura a humanita.

   Dílo Ludwiga Erharda je pro nás inspirací dodnes. Jeho schopnost prosazovat principy svobodného trhu a efektivně přitom komunikovat s odpůrci zleva i zprava je v dnešní české realitě velmi inspirativní.

 

 Jan Berwid - Buquoy: OTEC NĚMECKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZRAKU – LUDWIG ERHARD. Vydalo nakladatelství Professional Publishing, cena výtisku je 128.- Kč včetně DPH.

 

     

 

       LÉKAŘSKÁ                      EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ