Doc. Vladimír Prorok, CSc. a kolektiv:

 

Energetická bezpečnost -

GEOPOLITICKÉ SOUVISLOSTI.

 

 

Kniha „Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti“, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, přináší řadu informací o velmi aktuálním tématu dnešní doby a jedné z priorit českého předsednictví EU – energetické bezpečnosti v geopolitických souvislostech. Jednotlivé kapitoly posuzují hrozby a rizika, spojené s energetickou bezpečností, kvalitu informací a možnosti jejich vyhodnocování. Podstatná část knihy se věnuje problematice dodávek ropy, plynu a jaderné energetiky, a to zejména z hlediska jejich potenciálu přispívat k energetické bezpečnosti či naopak vytvářet specifické hrozby. Pozornost je věnována otázkám ropného zlomu, transportních cest a možnostem alternativních řešení. Závěrečná část knihy je věnována postojům klíčových aktérů energetické bezpečnosti v kontextu priorit či možností české politiky. Aktuální jsou analýzy energetické politiky a pojetí energetické bezpečnosti USA, Evropské unie a Ruska i postupů a strategických koncepcí arabských a jihoamerických zemí, Indie a Číny. Z obsahu: Ropa: strategická komodita – poptávka, nabídka a cena; Problematika zemního plynu a plynovodů; Jaderná energie jako klasický a perspektivní zdroj; Energetická bezpečnost a energetická politika EU, Ruské federace a USA; Energetická diplomacie Ruska.

 

Doc. Vladimír Prorok, CSc. a kolektiv:

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST – GEOPOLITICKÉ SOUVISLOSTI.

Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING,

cena výtisku je 338.- Kč včetně DPH.

 

 

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ