Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc

Měnové krize a jejich příčiny

 

 Měnové (kurzové, devalvační) krize vzbudily pozornost širší odborné i laické veřejnosti a publicistiky v souvislosti s významnými krizemi 90. let dvacátého století. Šlo nejprve o krizi Evropského měnového sytému v letech 1992-93 a o mexickou krizi 1994-95, zejména pak krizi v jihovýchodní Asii v letech 1997-98, která vyvolala přímo explozi zájmu o tuto problematiku. S měnovou krizí má zkušenost i Česká republika. Minikrize, která ji zasáhla na jaře 1997, vzbudila ve světě jen malou pozornost. Vedla však ke změně kurzového režimu, k přechodu od fixního kurzu k řízenému floatingu.

Zvýšený zájem o měnové krize od 90. let je možno vysvětlit několika okolnostmi. Předkrizový vývoj mexické ekonomiky i asijských ekonomik byl hodnocen jako velmi úspěšný a nástup měnových krizí byl tudíž překvapivý. Skutečnost, že takto byly postiženy „fundamentálně zdravé“ ekonomiky, vyvolala spory o tom, jakou váhu v těchto krizích mají chyby v hospodářské politice postižených zemí a jaká je role finančních spekulantů.

Na našem trhu je dosud velmi málo knih, které by se fenoménem měnových krizí a jejich příčinami profesionálně zabývaly. Proto vydává nakladatelství Professional Publishing knihu doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc. MĚNOVÉ KRIZE (empirie a teorie). Publikace přináší celkový přehled historického vývoje a zobecnění příčin, průběhu a důsledků měnových krizí, charakterizuje odlišné historické rámce ve vývoji těchto krizí i dílčí aspekty v jednotlivých konkrétních případech. Shrnuje různé názory na okolnosti, vedoucí k nástupu měnové krize (včetně teoretických modelů) a rozebírá jejich dopady na mikro- i makroúrovni. Pozornost je věnována také možnosti předvídání měnových krizí a jejich prevenci.

Kniha bude vynikajícím pomocníkem nejen pro profesionály v oblasti makroekonomie a bankovnictví, ale i pro studenty vyšších a vysokých škol a jejich pedagogy.

Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.: MĚNOVÉ KRIZE (empirie a teorie). Vydalo nakladatelství Professional Publishing, cena výtisku je 268.- Kč včetně DPH.

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ