Nová strategická práce počátkem nového tisíciletí potřebuje nový myšlenkový základ. Vedení současných firem se ocitají v turbulentním prostředí, éra globalizace přináší zcela nové požadavky na strategické myšlení a strategické řízení. Všechno je nyní nové, všechno se postupně převrací, do popředí vystupuje strategické řízení jako řízení lidských schopností a sil, především tvořivého jádra firem. Právě v této souvislosti vystupuje do popředí význam informací, znalostí, vědomostí, učení se a rozvíjení pozitivní mentality.

   Zkušený autor řady knih, profesor strategického managementu na univerzitě v Pittsburgu, napsal knihu, která nejen že bilancuje jednotlivé vývojové etapy strategického myšlení a řízení, ale která, díky hlubokým a komplexním autorovým znalostem, přináší českým manažerům zcela nové pohledy špičkových světových vědeckých pracovišť na teorii a praxi moderní strategie.

První vydání této knihy vzbudilo mezi odborníky mimořádný zájem. Proto nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING přistoupilo k druhému, dopracovanému vydání, které opět vychází z analýzy jednotlivých trendů firemní strategie, z jejich historických a ekonomických příčin a z jejich dopadů na podnikovou praxi u nás i v zahraničí. Autor kriticky hodnotí vlivy státu na strategickou praxi, význam plánování, na konkrétních příkladech z historie a současnosti ukazuje klady a zápory jednotlivých modelů strategické praxe (Ansoffův model, strategie konkurenční výhody, přínos P. F. Druckera, SWOT analýzu, teorii sedmi „S“, Mintzbergův pětifaktorový model, institucionalismus, PPBS systém, teorii transakčních nákladů, kontroling, teorie „vize“ a „mise“, teorii hodnotového řetězce, benchmarking, Naisbittovy megatrendy, brainstorming, metodu scénářů, manažerské hry, D’Aveniho „nových sedm S“, Kopčajův „proud změn“, „štíhlou výrobu“, roli outsourcingu aj.). Významná část knihy je věnována současné superkonkurenci, mezinárodní strategii, globálnímu kapitálu a globálním ekonomickým aktivitám.

   Závěrečná část, nazvaná Strategie zítřka, přináší komplexní pohled na naši bouřlivě se měnící současnost a přináší myšlenky, které mohou manažerům přinést mnoho potřebného pro jejich úvahy při strategickém řízení firmy.

   Kniha je určena především těm manažerům a top-manažerům firem, v jejichž mozcích se rodí nová strategie nového tisíciletí, je však i vynikající studijní pomůckou pro vysokoškolské studenty ekonomických fakult a pro studenty v rámci doktorandského studia.

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ

Prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.

 STRATEGIE - Umění podnikatelských vítězství