prof. Ing. Jaroslava Daňhel a kol.

(Eva Ducháčková, Ondřej Poul, Petr Sosík, Petr Vinš)

 

Pojistná teorie a současná praxe

 

 

     Přelom tisíciletí znamenal svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu pojištění a pojišťovnictví, a to jak na bázi menších či větších firem, tak i jednotlivců. Pojišťovnictví se na jedné straně stalo středem zájmu potenciálních klientů, toužících po finanční stabilitě a kontinuitě, na straně druhé se muselo vyrovnat s problémem cenové dostupnosti svých služeb. Aby mohlo obstát, muselo se vrátit k osvědčeným zásadám pojistné teorie a přizpůsobit je novým podmínkám.

     Kniha prof. Ing. Jaroslava Daňhela a kol. (Eva Ducháčková, Ondřej Poul, Petr Sosík, Petr Vinš) „Pojistná teorie“, kterou vydalo nakladatelství Professional Publishing, přináší v současné době nejkomplexnější a aktuální pohled na pojištění a jeho problematiku v našem rychle se měnícím světě. Každá kapitola knihy představuje rozbor jednoho aktuálního a závažného tématu pojistné teorie: Metodologická východiska pro zařazení kategorií pojištění a pojišťovnictví, Základní pojmové instrumentárium finanční pojistné teorie, Ekonomika pojišťovnictví, Vnitřní stabilizátory pojišťovnictví, Státní regulace pojišťovnictví, Neživotní pojištění, Pojištění odpovědnosti za škody, Řešení životních rizik pojistnými produkty, Rating v pojišťovnictví, Vývojové tendence na pojistných trzích. Analýza jednotlivých problémů je vždy prováděna se snahou o aplikaci na české prostředí.

     Kniha je určena nejen profesionálům v oblasti pojišťovnictví a vysokoškolským studentům, ale i manažerům, kteří chtějí být před jednáním s pojišťovnami poučeni a chtějí kvalifikovaně vyjednat správné pojištění pro možná rizika různého druhu, v této době stále reálnější.

 

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ