Marie Přibová, George Tesar a kolektiv:

 

Strategické řízení značky, případové studie.

 

    Publikace Marie Přibové, George Tesara a kolektivu brand manažerů z úspěšných firem „Strategické řízení značky, případové studie“, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, volně navazuje na knihu Marie Přibové a kol.: „Strategické řízení značky – Brand Management“, vydanou v roce 2000; vůbec poprvé u nás přináší případové studie, které ilustrují úspěšnou praxi brand managementu v České republice. Každá případová studie se soustřeďuje na jasně definovaný rozhodovací problém z oblasti řízení značky, od kterého se odvíjí analýza, návrh variant, výběr optimálního řešení, ve většině případů je popsáno i definitivní rozhodnutí a jeho důsledky při zkvalitnění práce podniku. Takto komplexní materiál, který je zasazen do určitého času, prostoru a konkurenčního prostředí klade otázky a na tyto otázky pak odpovídá. Vytváří tak prostor pro aktivitu čtenáře při posuzování jednotlivých kroků, závěrečného definitivního rozhodnutí a jeho důsledků.

   Případové studie byly napsány mezinárodním kolektivem autorů, ve kterém jsou zastoupeni manažeři marketingu a značek, konzultanti, výzkumníci a akademici. Jednotlivá témata představují jednak průřez prací brand manažera, do které patří uvádění nových značek na trh a vstup se značkou na nové trhy (1. část – Oskar, Verbena, Johnson & Johnson), revitalizace a repositioning značky (2. část – Jihlavanka, Víno Mikulov), rozšíření značkové řady (3. část – Hellman’s Yofresh) a vytváření a budování korporátní značky (4. část – Česká pojišťovna, Hartmann). Poslední dvě části ( Český rozhlas – Plzeň, North Music, OEZ, Jihomoravská energetika) jsou věnovány speciálním tématům: řízení značky na rozhlasovém trhu a řízení a využití značky v B2B. Každá část je uvedena krátkým teoretickým vstupem, přinášejícím souhrnný pohled na dané téma, každá studie je doplněna barevnou obrazovou dokumentací, tabulkami a grafy.

   Kniha je určena brand manažerům ve společnostech budujících značky, marketingovým specialistům a pracovníkům komunikačních a výzkumných agentur, kteří v ní najdou mnoho poučného a podnětného pro svoji práci. Zároveň bude vynikající studijní pomůckou pro pedagogy a studenty vysokých a vyšších středních škol.

 

 Marie Přibová, George Tesar a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2004, vydání první,

cena výtisku je 378.- Kč včetně DPH.

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ