Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček, Ivana Dostálová

 

DOBÝVÁNÍ RENTY

A VEŘEJNÉ FINANCE

 

Přístup k dobývání renty od státu prostřednictvím nátlaku na něj, ať už prostřednictvím politických stran, zaměstnavatelských asociací, profesních sdružení a komor či dalších organizací, je zatím snazší cestou k posílení vlastního postavení než cesty, založené na vynakládání vlastního úsilí a vlastních prostředků.Je výhodný pro úspěšné dobyvatele renty, ale ne vždy vede ke zvýše ní konkurenční schopnosti země a k dlouhodobé prosperitě. Komu se otvírá snadná cesta k dobývání renty, nebude dobrovolně inovovat, neboť tím, že získá státní peníze, nemusí razantně vstupovat do konkurenčního prostředí. Ne vždy je to cesta směrem vzhůru.

Kniha Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí, kterou vydalo nakladatelství Professional Publishing ve spolupráci s Institutem integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze, se v první části zabývá reformami podnikatelského prostředí a jejich dopady do veřejných financí, dále pak odrazem vlivu zájmových skupin v první fázi české rozpočtové reformy. Třetí část kvantifikuje dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí a závěrečná se zabývá reformou mandatorních sociálních výdajů v České republice ve vztahu k dobývání renty.

 

Formát B5, 100 stran, 168 Kč ISBN  978-80-86946-56-6

 

 

       LÉKAŘSKÁ                      EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ