Jana Sereghyová

 

Transformační země a zahraniční investice

 

Problematiku přímých zahraničních investic zkoumá ekonomická teorie již mnoho let. V 80. a 90. letech minulého století, zvláště po publikování prací J. H. Dunninga, jsou tyto investice zkoumány ve vazbě mezi vývojem přímých investic, realizovaných zahraničními investory v jednotlivých zemích, a vývojem investic, které realizují zdejší podniky v zahraničí. Dnes se již ví, že existuje investiční cyklus, jehož vývoj se mění v závislosti na ekonomickém růstu dané země a na proměnách jejích komparativních výhod. Země, zapojené do mezinárodních toků investičního kapitálu, procházejí pěti vývojovými stadii, v jejichž průběhu se mění poměr mezi objemem „vstupujících“ zahraničních investic a investic, realizovaných jejich podniky v zahraničí.

   Tato problematika v současné etapě globalizace začíná zajímat stále více národních ekonomik a významných firem v nich. Proto nakladatelství Professional Publishing vydává ve spolupráci s Institutem integrace ČR do evropské a světové ekonomiky VŠE v Praze knihu Dr. Jany Sereghyové „Investice realizované podniky transformačních zemí v zahraničí“.

   Kniha přináší podrobnou analýzu pěti vývojových stadií a směrování investic, realizovaných podniky transformačních zemí v zahraničí a uvádí řadu konkrétních a často inspirativních strategií multinacionálních korporací se sídlem v transformačních zemích a charakteristiky podniků transformačních zemí, investujících v zahraničí (čínské firmy, Lukoil, MOL, LASCO Co., Gorenje aj.).

   Součástí knihy je i množství tabulek, přinášejících konkrétní údaje o objemech činnosti jednotlivých multinacionálních korporací včetně výčtu sto nejvýznamnějších z nich.

 

 Dr. Jana Seregryová, DrSc., Investice realizované podniky transformačních zemí v zahraničí. V roce 2004 vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 1. vydání, cena výtisku je 98.- Kč včetně DPH.

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ