Vize tržního úspěchu

aneb 10 otázek a odpovědí jak chápat marketing budoucnosti
Gustav Tomek, Věra Vávrová
Kniha zkušených autorů přináší mnoho praktických rad a námětů jak zlepšit práci se zákazníkem. Jednotlivými kapitolami nás provázejí pánové Oříšek (klade otázky, které zajímají současný marketingový management) a Louskáček (odpovídá a nabízí řešení). Z obsahu: Orientace firmy na trh; Jak určit vlastní výchozí pozici?; Kdo je zákazník?; Analýza konkurence; Management produktu; Konkurenceschopnost inovací; Úspěšná marketingová komunikace se zákazníky i dodavateli atd. Jedna z nejlepších knih o moderním marketingu u nás.

Formát B5, pevná vazba, barevné přílohy, 264 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-071-3

Leadership – realita nebo vize

Jiří Stýblo
Žijeme v období „konce lineárního myšlení“. Nastává velký přesun hodnot, budoucnost nabývá nových, nezvyklých podob. K vedení obrovského potenciálu, který se skrývá v lidech, je třeba komplexní osobnosti. Kniha je s ohledem na významné jevy současného a budoucího podnikatelského prostředí druhé a třetí dekády tohoto století zaměřena na působení leaderů jako vůdčích osobností ve světě znalostí, inovací, informačních technologií, talentů a lidského kapitálu. Z obsahu: Trendy a signály pro leadership; Ploché nebo strmé řízení; Leadership talentů; Kreativita svádí souboj s rutinou; Kondice leadera; Leadership v malých a středních firmách; Leadeři jako kompetentní osobnosti atd.

Formát B5, 164 stran, 198 Kč
ISBN 978-80-7431-105-5

Dějiny moderního podnikání

Jana Geršlová
Velmi inspirativní kniha, která nejen že přináší přehled dějin moderního podnikání, ale je i podnětem k přemýšlení o podnikání současném. Teoretická pojednání jsou doplněna o konkrétní příběhy významných světových firem (Adidas, Coca Cola, Davidoff, Dr. Oetker, Ford, Heinz, IBM, Jaguar, Levi Strauss, Maggi, Nestlé, Shell, Swarovski aj.), což umožňuje ověření teoretických postulátů v praxi. Jednotlivé kapitoly (Malé a střední podnikání versus velkopodnikání; Úloha rodinných podniků v historii a posun jejich rolí; Globalizace podnikání ve 20. století; Technický pokrok a inovace v dějinách podnikání; Vývoj marketingu, úloha značky a reklamy; Podnikatelská kultura a etika atd.) přinášejí významný informační potenciál nejen pro vědeckou sféru, ale především pro současné podnikatelské prostředí.

Formát B5, pevná vazba, 224 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-7431-080-5

Business Intelligence v podnikové praxi

Jan Pour, Miloš Maryška, Ota Novotný
Business intelligence (BI) je v současnosti jednou z nejperspektivnějších oblastí podnikové informatiky. Je to dáno díky jejím možnostem efektivní podpory řídicích, tedy analytických, plánovacích a rozhodovacích aktivit podnikových manažerů a specialistů, čímž přispívá ke zkvalitňování práce podnikového managementu a tedy i zvyšování konkurenceschoopnosti podniku. Kniha přináší ve dvanácti kapitolách vše potřebné pro úspěšnou činnost v oblasti business intelligence v podniku (Hlavní komponenty řešení BI; Řešení úloh BI; Fáze a činnosti řešení BI projektů; Dimenzionální modelování; Implementace BI; Datová kvalita; Specifické analytické a implementační úlohy BI; Aplikace BI; Řízení podnikové výkonnosti; Dolování dat; Řešení projektů BI atd.

Formát B5, pevná vazba, 276 stran, 298 Kč
ISBN 978-80-7431-065-2

Dějiny českého státu v dokumentech

Zdeněk Veselý
Publikace je unikátní komentovanou edicí základních dokumentů k dějinám českého státu od jeho historických počátků až do současnosti. Editor čtenáři nabízí autentické texty v podobě dobových listin, záznamů, zákonů a dalších  písemných dokumentů. Každý dokument je uveden vstupním komentářem, postihujícím základní souvislosti jeho vzniku a jeho význam. Cenné jsou rovněž vysvětlující doprovodné poznámky a připojené přehledy (chronologie, přehled vlády nejvyšších  představitelů českého státu). Oproti předchozímu vydání před deseti lety editor publikaci doplnil o další dokumenty (např. visegrádské smlouvy z roku 1335, korunovační řád českého krále z roku 1347, sněmovní usnesení o českém jazyce z roku 1615, detronizace Habsburků v roce 1918, modus vivendi s Vatikánem z roku 1928 či protokol o rozpuštění Varšavské smlouvy z roku 1991). Publikace je doplněna bibliografickými, mapovými a obrazovými přílohami, které umocňují nejen její odbornou, ale i estetickou úroveň. Jedná se o mimořádné dílo, tvořící nezbytný doplněk všech  přehledných a syntetických zpracování českých dějin.

Formát B5, 880 stran, pevná laminovaná vazba, 788 Kč
ISBN 978-80-7431-064-5

Výpočty, svazek III

Michal Černý
Závěrečný svazek trilogie Výpočty se zabývá některými aplikacemi teorie, vyvinuté ve svazcích I a II. Hlavním tématem je algoritmický pohled na otázku řešitelnosti různých typů rovnic. Svazek se zabývá diofantickými rovnicemi, Matijasevičovou větou a některými speciálními typy diofantických rovnic, dále pak teorií reálně uzavřených těles, Tarského větou a teorií unimodulárních a hermitovských matic. Speciální část je věnována složitostnímu pohledu na lineární a celočíselné programování. S pomocí Chačijanova algoritmu je podán důkaz polynomiální řešitelnosti lineárního programování. Kniha se rovněž zabývá celočíselným programováním v pevné dimenzi.
Formát B5, pevná vazba, 284 stran, 368 Kč  
ISBN 978-80-7431-085-0

Jak si u nás objednat?

Pro objednání nám napište e-mail, nebo nám zatelefonujte
603 506 565 (obchod, prodej)
604 115 129 (redakce)

U objednávek nad 1000 Kč neúčtujeme poštovné a balné. Knihy zasíláme poštou po připsání peněz na náš bankovní účet.  U stálých zákazníků a státních institucí je možný odběr knih na fakturu. Poštovné stanovujeme podle ceníků České pošty. Osobní odběr je možný pouze po předchozí telefonické domluvě.