Kontakt

Professional Publishing s.r.o., Na Sídlišti I 152, 252 43 Průhonice,

IČO 043 83 761, DIČ CZ043 83 761.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 246754.

Číslo účtu 275961804/0300.

Telefon 603 506 565 (obchod, prodej), 604 115 129 (redakce).

e-mail ppubl@seznam.cz nebo profespubl@volny.cz