Sídla a produkční potenciál

(fungování a ekonomický potenciál obcí v ČR s příklady
z území Moravskoslezského kraje)

František Varadzin, Jiří Bečica
Kniha přináší široké spektrum výsledků výzkumu produkčního potenciálu sídel. Klade si za cíl stát se inspirujícím materiálem pro praxi obecních, okresních, krajských a regionálních úřadů při zkvalitňování života obyvatel – zabývá se produkčními ukazateli sociálního bytí a právními, kulturními, politickými a sociálně psychologickými aspekty. Z obsahu: Sídlo a veřejný sektor; Modely samosprávy; Produkční potenciál na úrovni sídel; Koncepce místního růstu a rozvoje; Charakteristika sídel v ČR; Hospodaření a rozpočet sídel; Orgány a působnost sídel atd.

Formát 165 x 240 mm, 180 stran, 288 Kč
ISBN 978-80-906594-0-7