Reklub 1927 – 1949

(Kapitoly z dějin československé reklamy)

Dušan Pavlů
Druhé vydání úspěšné knihy se zabývá historií marketingových komunikací v Československu v první polovině minulého století, kdy dominantní místo v této oblasti zaujímal Reklamní klub československý. V osmi kapitolách se zkušenému autorovi podařilo zachytit velmi širokou činnost existence Reklubu, jeho úspěchy i problémy, ale především jeho přínos pro vývoj československé reklamy a marketingové komunikace (knihy o reklamě, analýzy výnosnosti reklamy pro zadavatele, bohatá přednášková činnost Reklubu, jeho aktivity v době před okupací českých zemí atd.). Inspirativní a originální dílo o dějinách reklamy u nás je v mnohém aktuální i dnes.

Formát B5, 296 stran, barevná příloha, 388 Kč,
ISBN 978-80-88260-31-8