Exaktní metody rozhodování

František Zapletal

Kniha se zabývá řešením různých typů rozhodovacích situací. Poskytuje podporu pro technické fáze rozhodovacího procesu (hodnocení významnosti kritérií, agregace názorů rozhodovatelů a samotné hodnocení variant). Poradí jak překonat těžkosti, spojené s různými podmínkami, které mohou proces rozhodování provázet. Z obsahu: Kritéria a jejich hodnocení (Bodovací metoda; Saatyho metoda; Metoda entropie; Metoda směrodatné odchylky; Metoda CRITIC); Metody hodnocení variant za jistoty (Metoda pořadí; TOPSIS; Hodnocení variant metodou AHP; PROMETHEE; Metoda párových výměn); Rozhodování za neurčitosti (Teorie fuzzy množin a fuzzy algebry; Fuzzy-WSA; Fuzzy- PROMETHEE; Fuzzy-AHP).

Formát 165 x 240 mm, 272 stran, 538 Kč
ISBN 978-80-88260-66-0

Obálka ke stažení zde.