Výročí 2018

Možnosti a meze evaluace kulturních událostí k oslavám výročí republiky
Jiří Patočka a kol.
Kniha je věnována problematice ekonomické evaluace kulturních událostí, které tvořily součást oslav výročí české státnosti v roce 2018. Hodnotí efektivitu užití prostředků vynaložených na podporu oslav a nabízí východiska evaluace kulturních událostí, zohledňující jak ekonomickou stránku jejich realizace, tak i jejich dopady sociální a kulturní. Závěr knihy tvoří výsledky dotazníkového šetření u událostí pořádaných jak municipalitami, tak institucemi místního a regionálního významu.

Formát B5, 132 stran, 258 Kč
ISBN 978-80-88260-30-1