Veřejné statky v zemědělství

(produkce, ocenění a podpora)
Lukáš Čechura, Zdeňka Žáková Kroupová, Michaela Havlíková, Pavlína Hálová, Michal Malý
Nepostradatelná publikace pro všechny, kteří se zabývají zemědělskou výrobou. Definuje veřejné statky, vymezuje metody jejich oceňování, informuje o jejich aktuální hodnotě a podpoře státu při zajištění produkce zemědělských veřejných statků. Poskytuje velmi cenné náměty na formy získávání dotační podpory od státu. Z obsahu: Měření hodnoty veřejných statků a metody jejich oceňování (výběrové modelování, stínová cenou, hédonické ceny, cestovní náklady, obranné výdaje, změny produktivity); Přímé a národní platby atd.

Formát 165 x 240 mm, 140 stran, 238 Kč
ISBN 978-80-906594-2-1