Statistika v terénních průzkumech

Iva Pecáková
(druhé doplněné vydání)

Výzkumy veřejného mínění významně ovlivňují chování politických sil, průzkumy trhu se stávají přímou součástí rozhodovacího procesu ve firmách, nacházejí uplatnění u výrobců, prodejců, v reklamě, ve finančních institucích i ve službách. Praktická analýza údajů z terénních průzkumů, které často nemohou být zjišťovány jinak než dotázáním zkoumané osoby, je však dnes nemyslitelná bez využití výpočetních systémů. V krátké době již druhé vydání knihy se zabývá pořizováním a především vyhodnocováním dat ve výzkumech trhu a veřejného mínění z pohledu statistika. Z obsahu: Terénní průzkumy; Pořizování dat; Rozsah výběru a kritéria jeho volby; Statistické zpracování primárních dat; Zobecňování z výběru na populaci; Ověřování a modelování závislostí v kontingenčních tabulkách; Korelační analýza; Analýza rozptylu; Faktorová analýza; Vícerozměrné škálování atd.

Formát B5, pevná vazba, 236 stran, 278 Kč
ISBN  978-80-7431-039-3