Matematika 2

pro Vysokou školu ekonomickou

Jindřich Klůfa, Irena Sýkorová
Kniha je určena nejen studentům VŠE, ale i těm, kteří budou matematiku na vysoké škole potřebovat a chtějí se připravit na přijímací testy. Z obsahu: Základy lineární algebry; Soustavy lineárních rovnic; Maticový počet; Vlastní čísla a vektory matice; Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné a více reálných proměnných; Integrály atd. Závěr každé kapitoly tvoří cvičení, které umožňuje ověřit si míru zvládnutí studované problematiky.

Formát 165 x 240 mm, 316 stran, 398 Kč
ISBN 978-80-88260-06-6