IT a anatomie firmy – nová edice publikací

Nakladatelství Professional Publishing spolu s VŠE Praha přichází s nabídkou publikací v rámci edice „Otevřené knihy zdarma“, které jsou k dispozici portálu na adrese http://www.mbi-af.cz. Edice je zaměřena vydávání publikací nejen pro studenty, ale také pro odbornou veřejnost. Přístup ke všem textům edice je zdarma.

První dvě publikace edice jsou zaměřeny na pochopení obsahu a potřeb byznysu pro zejména pro potřeby návrhu informačních systémů nebo analytických řešení. Prezentují náplň řízení různých typů firem s respektováním významných aspektů spojených s uplatňováním IT, s analytickými a projektovými přístupy v informatice.

„IT a anatomie firmy – principy“, vychází ze zhodnocení podstatných problémů analýzy v současné praxi a na základě toho vymezuje podstatu anatomie firmy založené zejména na pochopení všech relevantních komponent řízení firmy a jejich vzájemných vazeb včetně vazeb k IT.

„IT a anatomie samosprávy“, text je určen současným i budoucím IT analytikům působícím v samosprávě, případně i specialistům a vedoucím pracovníkům v oblasti samosprávy. Cílem textu je proto poskytnout komplexní pohled na obsah a jednotlivé komponenty řízení orgánů samosprávy analytickým pohledem a přispívat tím v mezích možností ke zvyšování analytické a manažerské kvalifikace.

Třetí kniha – IT a anatomie firmy (Řízení IT služeb) – reflektuje fakt, že vývoj IT služeb je součástí aktuálního globálního trendu orientace ekonomik na služby. Jednotlivé kapitoly se zabývají návrhy a realizací IT služeb, plánováním rozvoje IT služeb na bázi projektů, obsahem úloh řízení prodeje a nákupu IT služeb, řízením kvality a bezpečnosti IT služeb atd. Bezplatně je možné text stáhnout na adrese http://www.mbi-af.cz.