IT a anatomie firmy – nová edice publikací

Nakladatelství Professional Publishing spolu s VŠE Praha přichází s nabídkou publikací v rámci edice „Otevřené knihy zdarma“, které jsou k dispozici portálu na adrese https://gitlab.com/FIS-VSE/tvurci-cinnost. Edice je zaměřena vydávání publikací nejen pro studenty, ale také pro odbornou veřejnost. Přístup ke všem textům edice je zdarma.

První dvě publikace edice jsou zaměřeny na pochopení obsahu a potřeb byznysu pro zejména pro potřeby návrhu informačních systémů nebo analytických řešení. Prezentují náplň řízení různých typů firem s respektováním významných aspektů spojených s uplatňováním IT, s analytickými a projektovými přístupy v informatice.

„IT a anatomie firmy – principy“, vychází ze zhodnocení podstatných problémů analýzy v současné praxi a na základě toho vymezuje podstatu anatomie firmy založené zejména na pochopení všech relevantních komponent řízení firmy a jejich vzájemných vazeb včetně vazeb k IT.

„IT a anatomie samosprávy“, text je určen současným i budoucím IT analytikům působícím v samosprávě, případně i specialistům a vedoucím pracovníkům v oblasti samosprávy. Cílem textu je proto poskytnout komplexní pohled na obsah a jednotlivé komponenty řízení orgánů samosprávy analytickým pohledem a přispívat tím v mezích možností ke zvyšování analytické a manažerské kvalifikace.

Na výše uvedené publikace bude navazovat „IT a anatomie firmy II – obsah“ poskytující pohled na řízení podle jednotlivých oblastí řízení firmy a následně další publikace ve skupině „IT a anatomie firmy III – odvětví“, konkretizující analyticky pojatý obsah řízení firem podle několika typů nebo odvětví.