Zavádění Green ICT

Podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT

Josef Basl, Alena Buchalcevová, Libor Gála
Problematika trvale udržitelného rozvoje se dostává do popředí zájmu jako koncept, který pomáhá skloubit hospodářský růst se zachováním životního prostředí a zlepšováním kvality lidského života. Cílem knihy je podat aktuální pohled na stav a trendy v oblasti inovací podnikových IS a podnikového ICT, seznámit čtenáře se zprávami OECD, EU, WEF, normami a frameworky a poskytnout mezinárodní statistiky a porovnatelné indexy. Kniha rovněž poskytuje metodický rámec pro inovaci ICT v malých a středních podnicích.
Formát B5, 172 stran, 198 Kč ISBN 978-80-7431-133-8