Analýza dat z dotazníkových šetření

(čtvrté přepracované vydání)

Hana Řezanková
Už čtvrté, výrazně přepracované vydání knihy si opět klade za cíl usnadnit odborníkům vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod, řešených jednak „ručními“ výpočty, jednak v programu IBM SPSS Statistics. Na přikladu konkrétního dotazníku se čtenář seznámí s jeho přípravou, popisem datového souboru, vyhodnocením odpovědí a zjišťováním vztahů mezi odpověďmi.

Formát B5, pevná vazba, 228 stran, 358 Kč
ISBN 978-80-906594-8-3