Nejnovější kniha známého českého politologa Oskara Krejčího se skládá ze čtyř hlavních částí:

Teorie voleb.

Pojednává o roli voleb v demokratickém režimu. Je věnována základním problémům voleb: vymezení volebních systémů, pojetí volebního práva, funkci politických stran a struktuře stranických systémů.

Historie voleb.

Informuje o počátcích voleb ve světě. Především však pojednává o vývoji a pojetí voleb na území dnešního Česka a Slovenska – tedy v dobách Rakouska-Uherska, za 1. i 3. republiky, ale také v období byrokratického socialismu.

Volby v současnosti.

V návaznosti na změny v Evropě po roce 1989 rozebírá pojetí i výsledky voleb v období česko-slovenské federace a po vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. Přináší informace o proměnách volebního i stranického systému v těchto zemích.

Slovník.

Uvádí definice základních pojmů, které jsou důležité pro porozumění volební teorii i praxi.

 

 Nová kniha o volbách vychází v březnu 2006 v pevné vazbě.

Má rozsah 484 stran a obsahuje více než 150 tabulek, grafů, schémat a map. Doporučená cena je 488 Kč.

 

 Objednávejte na adrese vydavatele:

 

 nakladatelství Professional Publishing,

Mikulova 1572, 149 00 Praha 4

Tel. 604 115 129

http://www.profespubl.cz      e-mail: profespubl@volny.cz

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Velká kniha o volbách