Iva Pecáková

 

STATISTIKA V TERÉNNÍCH PRŮZKUMECH

2. doplněné vydání

 

Výzkumy veřejného mínění významně ovlivňují chování politických sil, průzkumy trhu se stávají přímou součástí rozhodovacího procesu ve firmách, nacházejí uplatnění u výrobců, prodejců, v reklamě, ve finančních institucích i ve službách. Praktická analýza údajů z terénních průzkumů, které často nemohou být zjišťovány jinak než dotázáním zkoumané osoby, je však dnes nemyslitelná bez využití výpočetních systémů. Kniha doc. Ivy Pecákové, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, se zabývá pořizováním a především vyhodnocováním dat ve výzkumech trhu a veřejného mínění z pohledu statistika. K jejímu využití potřebuje čtenář základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a maticové symboliky. Z obsahu: Pořizování dat; Rozsah výběru a kritéria jeho volby; Statistické zpracování primárních dat; Zobecňování z výběru na populaci; Srovnání dvou nebo více populací; Ověřování a modelování závislostí v kontingenčních tabulkách; Možnosti užití metod vícerozměrné statistiky.

 

Doc. Ing. Iva Pecáková, CSc: STATISTIKA V TERÉNNÍCH PRŮZKUMECH. Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, Formát B5, pevná vazba, 236 stran, 278 Kč
ISBN 978-80-7431-039-3

 

 

 

 

 

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ