Karel Svoboda

 

 

 S vichřicí do dvou světadílů

(Dokumentární historie ruského legionáře)

 

 

   Vydáním této knihy se naplňuje touha drtivé většiny českých legionářů z  první světové války – vyslovit pravdu o rozpuštění legií a jejich násilné přeměně v součást francouzské armády (proti jejich vůli).

 

   Kniha je vlastně deníkem osobního kronikáře slavného legionářského velitele plukovníka Švece, kapitána ruských legií a gymnaziálního profesora Karla Svobody z Horní Cerekve. V malém nákladu byla vydána vyškovským nakladatelem F. Obzinou v roce 1931, poté zmizela z knihoven. Ing. Richardu Haškovi a režiséru Antonínu Kachlíkovi se tuto knihu podařilo objevit u Svobodova vnuka v Horní Cerekvi a mohlo být započato s rekonstrukcí díla pro dnešní vydání. Text je ponechán v původním rozsahu, citlivě jsou provedeny pouze jazykové úpravy.

 

   Dílo je situováno do let 1914 – 1920, tedy od počátku první světové války až do návratu českých legionářů lodí z Vladivostoku do vlasti. Autor podrobně zaznamenává děje, které se v časovém sledu staly (prožil 25 bitev), kromě záznamů dominantních událostí přináší i zajímavé líčení každodenního života na frontě, což z knihy dělá barvitý dokument své doby.

 

   Kniha je doplněna (díky laskavosti Vojenského historického ústavu) řadou unikátních fotografií. V rámci objektivity je kniha doplněna hlášením generála Janina, velitele legií a velitele francouzské vojenské mise na Dálném východě, v němž po svém návratu do Francie podává ministru obrany zprávu o nesplnění svého úkolu a důvodech k tomu vedoucích. Ve své zprávě mimo jiné zdůrazňuje, že chápe bývalé české a slovenské dobrovolníky, proč odmítají pomáhat sibiřskému samovládci admirálu Kolčakovi, který se projevil jako naprosto neschopný a nespolehlivý pro použití k záměrům, jež si od něj v té době vojenské mise slibovaly.

 

    Vydání knihy je součástí příprav k mezinárodním oslavám 125. výročí narození Jaroslava Haška v roce 2008.

 

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ