Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. + Michael Marčák

 

 STOPY DNEŠKA

 

    Náš přední politolog a redaktor Ekonoma Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., odkrývá ve své knize některé dosud neznámé stránky „sametové revoluce“ a často překvapující souvislosti naší i zahraniční politiky. Jednotlivé oddíly knihy jsou věnovány naší politické scéně, lidským právům, bombardování Jugoslávie, naší zahraniční politice a politice v období globalizace, závěrečný oddíl se příznačně jmenuje „Hledání smyslu politiky“. Kvalifikované soudy, nepodřízené žádné politické straně, dělají z knihy spolu s chytrými kreslenými vtipy Michala Marčáka nejen příjemné čtení, jsou i cenným záznamem toho, co se na pravé či levé straně politického spektra událo za poslední léta.

A5,144 stran 98 Kč.                                                                                 

 

 ISBN 80-86419-04-5

 

Vaše cena: 88.-

 

         LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ