MUDr. Lubomír Exner, MBA, RNDr.

Tomáš Raiter, Ing. Dita Stejskalová:

 

STRATEGICKÝ MARKETING

ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 Zdravotnická zařízení procházejí v současnosti velmi složitým a dynamickým obdobím. Ne vždy a ne všude se s problémy umějí vyrovnat, často scházejí zkušenosti, kvalitní informace nebo cílevědomý a inspirovaný strategický marketing. Pokud toho chybí více, pak se zdravotnická zařízení dostávají do finančních problémů, které mohou na dlouhou dobu zastavit odborný i ekonomický růst a ohrozit jejich samotnou existenci.

   K tomu, aby pacient byl opravdu vítaným a váženým zákazníkem, má bohužel mnoho zdravotnických zařízení hodně daleko. Problémy nejsou často jen v penězích či v „koncepcích“, mnohdy to jsou přetrvávající zastaralé praktiky, nesprávná nebo téměř žádná efektivní komunikace s pacienty, uvnitř zařízení či s okolím.

   První česká kniha o strategickém marketingu ve zdravotnických zařízeních přináší všem, kteří chtějí a mohou marketingovými prostředky povýšit česká zdravotnická zařízení na vyšší úroveň, mnoho inspirativních návodů. Jednotlivé kapitoly se zabývají podstatou strategického managementu, arzenálem současného marketingového stratéga zdravotnického zařízení a vlastní realizací strategie – řízením marketingového mixu; významná část knihy je věnována řízení komunikace zdravotnického zařízení, metodám průzkumu spokojenosti pacientů a vyhodnocování výsledků těchto průzkumů. Potřebnou součástí knihy jsou i internetové zdravotnické odkazy a seznam literatury pro další studium.

   Kniha autorů Lubomíra Exnera, Tomáše Raitera a Dity Stejskalové „Strategický marketing zdravotnických zařízení“, kterou vydalo nakladatelství Professional Publishing, je dobrou inspirací pro všechny manažery, kteří mají zájem vést své zdravotnické zařízení v etapě sílící konkurence cestou k úspěchu: k prosperitě, doprovázené spokojenými pacienty.

    MUDr. Lubomír Exner, MBA, RNDr. Tomáš Raiter, Ing. Dita Stejskalová: STRATEGICKÝ MARKETING ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Vydalo nakladatelství Professional Publishing, 188 stran, cena výtisku je 248.- Kč včetně DPH.

 

OBSAH :

ÚVOD 9

 

 KAPITOLA I.    OBHAJOBA STRATEGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ 11

 KAPITOLA II.   ARZENÁL SOUČASNÉHO MAREKTINGOVÉHO                                                 STRATÉGA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 19

 Analýza a řízení tržní matrix 20

Trendová analýza 25

Segmentace a nové přístupy k nim 27

Analýza KFS (Key Factors of Success)  33

Benchmarking  35

Hodnocení sebe sama při tvorbě strategie – Value Assessment 37

Hodnocení konkurentů – Competitive Assessment 40

Share of voice a Market Power 43

Řízení příležitostí a rizik zdravotnického zařízení 44

Výběr a formulace konečné podoby strategií  49

 KAPITOLA III.   REALIZACE STRATEGIE - ŘÍZENÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ 53

 Marketingový mix a jeho strategické pojetí 53

Řízení mixu ve vztahu ke strategii 54

Řízení zákaznických hodnot – Customer Values 57

Proč a jak řídit kvalitu strategicky? 58

Konvenience a její řízení 61

Řízení nákladů jako hodnoty 63

 KAPITOLA IV.   ŘÍZENÍ KOMUNIKACE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 65

 Úvod do komunikace 65

Plánování strategické komunikace 71

Od identity k image značky 81

Interní komunikace 89

Komunikace s médii 105

Krizová komunikace 114

Jak vybírat externí poradce a agentury 125

 KAPITOLA V. KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ 129

Proč by měl být vlastně pacient spokojen? 130

Dvě dimenze kvality ve zdravotnictví. 136

Iluze a skutečnost. 136

Co je to spokojenost? 137

Jak měřit kvalitu zdravotní péče u pacientů? 141

Co s výsledky?  160

 KAPITOLA VI.  ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MARKETINGU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 167

Marketingové systémy 167

Hodnocení účinnosti strategií a měření výkonnosti zdravotnického zařízení 173

Organizace, struktura a hierarchie marketingu ve  zdravotnickém zařízení 177

Marketingové implementační desatero zdravotnického zařízení 179

 

 Internetové zdravotnické odkazy –stručný přehled 181

 

 Literatura 184

 

        LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

             DOMŮ