Hana Řezanková, Dušan Húsek, Václav Snášel

 

Shluková analýza dat

 

   Kniha ve svém druhém, rozšířeném vydání, seznamuje čtenáře se skupinou metod, určených pro průzkumovou analýzu dat. Tyto metody se snaží nalézt v datech určité struktury a prezentovat je jako skupiny (shluky) podobných objektů. Tento proces je označován termínem „shluková analýza dat“. Data mohou pocházet z velmi širokého spektra: z oblasti přírodních či společenských věd, mohou být záměrně pořízena za účelem analýzy, mohou být převzata z databází určených pro jiné účely. Získané znalosti lze pak využít pro další vědeckou činnost, v marketingu či v řízení firem.

 

   Autoři Hana Řezanková, Dušan Húsek a Václav Snášel člení knihu SHLUKOVÁ ANALÝZA DAT, vydanou v nakladatelství Professional Publishing, do pěti částí: v úvodní vymezují problematiku shlukování dat a charakterizují různé typy analýz, druhá část se zabývá základními pojmy a přípravou datového souboru pro analýzu, zvláštní pozornost je věnována metodám, určeným ke snížení rozměru řešených úloh. Obsahem třetí kapitoly je měření podobnosti mezi prvky, které mají být shlukovány, čtvrtá kapitola vysvětluje principy metod shlukové analýzy, kromě tradičních metod je pozornost věnována principiálně novým přístupům. Závěrečná kapitola se věnuje výzkumům v oblasti biologicky inspirovaných metod (umělých neuronových sítí a genetických algoritmů).

 

   Kniha je určena nejen studentům vysokých škol, ale i vědeckým pracovníkům a analytikům firem.

 

Doc. Ing. Hana Řezanková, CSc., Ing. Dušan Húsek, CSc., prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.:

SHLUKOVÁ ANALÝZA DAT (2. rozšířené vydání).

Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena výtisku je 278.- Kč včetně DPH.

 

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ