Řízení obci I.+II.

 

Kolektiv autorů:

I:

PhDr. Alena Bauerová, PhDr. Ladislav Čepička, Ing. Jana Veberová,
Mgr. Marek Kupsa, Prof. Ing. Jaromír Weber, CSc.

 

II:

PhDr. Alena Bauerová, Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.,
Ing. Martin Šikýř, Ing. Hana Šrámková, Ph.D.

 

Řízení obcí, zvláště těch větších, bývá často nelehké a ti, kteří ho realizují (starostové, členové zastupitelstev současní i budoucí), potřebují ke své práci mnoho zákonů a předpisů, často roztříštěných a někdy obtížně dostupných. Často by se hodil jakýsi manuál, který by byl vždy po ruce a dokázal poskytnout základní informace. Proto nakladatelství Professional Publishing ve spolupráci s EKO Gymnáziem Poděbrady a za podpory Středočeského kraje a Evropského sociálního fondu vydalo dvě knihy: Řízení obcí I. a II. Obě knihy obsahují devět samostatných částí, první díl Strategické plánování rozvoje obcí, Marketing v řízení obcí, Finanční řízení obcí, Projektové řízení obcí a Legislativa ČR a EU v podmínkách obce. Druhý díl obsahuje čtyři části – Sociální komunikace a týmová spolupráce, Rozvoj lidských zdrojů a trh práce, Rozvojové partnerství v obci a regionu, Informační a komunikační technologie.

Obě knihy budou velmi dobře sloužit jako samostatné manuály pro zastupitele či zaměstnance obecních úřadů, mohou se však stát i podkladem pro další e-learningové vzdělávání, o kterém přinášejí knihy dostatečné informace.

 

Formát B5, celkem 452 stran, I. díl 288 Kč, II. díl 238 Kč, celý komplet 526 Kč.

ISBN 978-80-86946-76-4 (I. díl)

ISBN 978-80-86946-77-1 (II. díl)

 

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ