Jiří Chvojka

MAGNETOTERAPIE

MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

 

 MAGNETOTERAPIE

 

    Jediná kniha na našem trhu, která se zabývá terapií magnetickým polem. Zkušený autor a letitý praktik s vynikajícími výsledky přináší čtenářům poznatky z více než dvacetileté magnetoterapeutické praxe.

   Po krátkém historickém úvodu se čtenář seznámí s fyzikální podstatou využití magnetické energie pro léčení, s biologickými účinky magnetických polí na živou tkáň i s kvantitativními údaji pro optimální dávkování terapie. Další část knihy popisuje interakci živých tkání s magnetickými poli, doloženou řadou originálních návodů. Výmluvným dokladem o účinnosti této léčebné metody je množství uváděných kasuistik, které dokládají, že aplikace magnetoterapie jsou mnohotvárné – od podpory hojení kostních tkání přes reumatologii, ortopedii, neurologii, léčené degenerativních onemocnění, dermatologii až po neuro-psychiatrii.

   Kniha je určena nejen lékařům, ale i fyzioterapeutům a všem, kteří se chtějí seznámit se stále diskutovanou, nicméně úspěšnou metodou léčení.

 

 A5, 100 stran, mnoho kreseb a fotografií, 128 Kč                                  ISBN 80-86419-01-0 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ