Josef Basl a kolektiv

 

INOVACE PODNIKOVÝCH

INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Podpora konkurenceschopnosti podniků

 

Textové pole: Obsah:

 
 1.	Inovační role ICT ve společnosti a podnicích	13
1.1.	Význam ICT ve společnosti	13
1.2.	Význam ICT pro ekonomiku	14
1.3.	Uplatnění ICT v podnicích	16
1.4.	ICT podporují prosíťováný model podniku	18
1.5.	Uplatnění ICT v podnicích z pohledu statistik	19
1.6.	Obtížnost predikce dalšího vývoje ICT	22

 2.	Typologie inovací ICT v podnicích	27
2.1.	Základní typologie inovací v ICT	27
2.2.	Inovační oblasti ICT v podmínkách s ohledem n
a podmínky trhu podniku dle Moora	28
2.3.	Typologie inovací dle OECD	34
2.4.	Typologie inovátorů a mechanismus adopce inovací	35
2.5.	Základní etapy inovace ICT v podnicích	36
2.6.	Nesoulad možností inovací ICT, očekávání uživatelů 
a výsledných efektů	38

 3.	Vnější vlivy na ICT v podnicích	39
3.1.	ICT součást ekonomického rozvoje	39
3.2.	Vlivy krizí na rozvoj a užití ICT v podnicích	40
3.3.	Cesta k informační společnosti v EU	42
3.4.	Technologické trendy na rozvoj a užití ICT v podnících	45

 4.	Vlivy moderních metod řízení na inovace podnikových IS	51
4.1.	Metody řízení mají významný vliv na inovace 
podnikových IS	51
4.2.	Vlivy na inovace z pohledu řízení podniku	53
4.3.	Vlivy na inovace z pohledu řízení podnikové informatiky	64
4.4.	Další normy a standardy podporující inovace podnikových IS	70

 5.	Diagnostika jako nástroj inovace ICT v podnicích	77
5.1.	Diagnostika inovačních procesů	77
5.2.	Diagnostika procesů	78
5.3.	Analýza diagnostického procesu	79
5.4.	Řízení diagnostických procesů	82
5.5.	Hodnocení a sledování diagnostických procesů	83
5.6.	Přínosy procesního controlingu pro diagnostiku procesů	84

 6.	Enterprise Architecture	87
6.1.	Koncept Enterprise Architecture	87
6.2.	Pojem Enterprise Architecture	91
6.3.	Přínosy a rizika zavedení EA	97
6.4.	Potenciál EA v oblasti podnikových inovací	102
6.5.	Organizační inovace – Enteprise Architect	108
6.6.	EA a Enterprise Governance	109
6.7.	Inovační příležitosti v důsledku zavedení EA	110

 7.	Metodické principy podpory inovace ICT v podnicích	113
7.1.	Základní metodické otázky inovace	113
7.2.	Co má být v podniku inovacemi ovlivněno	114
7.3.	Co má být cílem inovace	118
7.4.	Principy zralostního Pojetí chápání inovace	120
7.5.	Princip cyklu inovace ICT v podniku	123
7.6.	ICT inovace jsou reakcí na zkušenosti s implementací 
podnikových IS	129

 8.	Lidské zdroje v ICT – inovační potenciál	133
8.1.	Význam ICT odborníků pro ekonomiku	133
8.2.	Znalosti ICT studentů a absolventů	136
8.3.	Jak se hospodaří s lidským potenciálem?	146
9.	Závěr	151

 Summary	151
Literatura	152
Rejstřík		161


     Předmluva

 

 Informační a komunikační technologie (ICT) dosud stále zvyšují svůj podíl ve společnosti – projevují se jak v životě jednotlivce, tak ve fungování veřejné správy. Důležité postavení zaujímají v podpoře konkurenceschopnosti podniků a a tvorby HDP jednotlivých států. ICT tak jsou důležitým faktorem, ovlivňujícím celosvětově ekonomickou výkonnost.

Mnozí autoři se shodují na tom, že inovační potenciál ICT zatím nebyl zcela vyčerpán, mj. i proto, že inovace neopouštějí ani vlastní sektor ICT. Objevují se stále nové technologické možnosti, nově byly koncipovány SW aplikace a ICT služby a celkové i podnikové modely, které díky ICT vznikly.

Informační a komunikační technologie se staly naším každodenním a přitom stále méně nápadným společníkem. Pronikání ICT do našich životů lze nejlépe ilustrovat na mobilních telefonech, či spíše zařízeních, bez kterých si život v moderní společnosti již téměř nelze představit. V podobně mobilních telefonů drží dnešní generace v rukou počítače, které jsou výkonnější než první generace moderních PC, postavených na platformě x86, a většinou si to ani neuvědomuje. Využitím mobilních technologií a dalších komunikačních prostředků jako je mail, skype, ICQ nebo v poslední době Facebook se mění chování lidí.

Všudypřítomné a také méně viditelné jsou ICT i v podnicích. Vyšší nasycenost aplikací ICT v podnicích, potřeba jejich generační výměny a v nepo-slední řadě rozsáhlejší možnosti nových nástrojů ICT, spojující se s rychle se měnícím ekonomickým prostředím, vyžadují aktualizovat přístupy k inovacím jejich vývoje, k inovacím jejich nasazení i k požadavkům na zvýšené ekonomické přínosy.

Cílem publikace je ucelené shrnutí poznatků souvisejících se současnou rolí ICT v podnicích, s inovacemi ICT v podnicích a jejich kategorizací. V rámci inovačního cyklu se soustřeďuje na vlivy, inicializující inovace na bázi ICT. Tuto tématiku rámuje koncept podnikové architektury a její vliv na inovace. V závěru publikace jsou uvedeny základní metodické principy, důležité pro zvýšení konkurenceschopnosti, vycházející z inovací ICT, ve které hrají zásadní roli lidé, potažmo účelnost jejich vzdělávání.

V textu knihy jsou využita data z rozsáhlého průzkumu, ve kterém v roce 2010 byly získány údaje od více než šesti set podniků a které reflektují současný přístup podniků k inovacím v souvislosti s ICT.

 

 

 

Formát B5, pevná vazba, 164 stran, 258 Kč ISBN 978-80-7431-045-4

 

 

 

       LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

                                                      DOMŮ