Zdeněk Veselý a kol.:

Edvard Beneš

Československo

Evropa

 

 Osobnost druhého československého prezidenta a dlouholetého ministra zahraničních věcí Dr. Edvarda Beneše je neustále připomínána jak občany, tak politiky, a to našimi i zahraničními. Je to jednak proto, že Edvard Beneš byl ve své době opravdu velkým politikem evropského významu, jednak i proto, že některým zahraničním politikům jsou stále nepohodlné tzv. „Benešovy dekrety“.

Kniha, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, se soustřeďuje na méně známé oblasti Benešovy činnosti, i když zvláště evropská dimenze jeho politické činnosti patří k významným stránkám meziválečného období československých dějin. Jednotlivé části knihy analyzují Benešovo pojetí evropské bezpečnosti, jeho vztah k myšlenkám evropské spolupráce a integrace, Benešův vztah k významným osobnostem československého státu a československé politiky (T. G. Masaryk, Jan Masaryk, Karel Kramář…). Zajímavý úhel pohledu poskytuje stať věnovaná Benešovu vztahu k masmédiím, především k rozhlasu.

Autoři publikace (Zbyněk Dubský, Karel Krátký, Jaroslav Opat, Alexandr Ort, Antonín Seifert, Jaroslav Šauer, Zuzana Trávníčková, Zdeněk Vacek, Zdeněk Veselý a Hana Vránová) reagují i na snahy domácích či zahraničních Benešových kritiků a odpůrců nejen snížit význam a zásluhy Edvarda Beneše o československý stát, ale dokonce ho démonizovat jako zápornou postavu v rámci dezinterpretace výsledků druhé světové války a poválečného uspořádání Evropy.

Závěr knihy tvoří obsáhlý přehled života a díla Edvarda Beneše v datech, doprovázený řadou méně známých fotografií z jeho života.

Kniha, přinášející často méně známé informace o činnosti Edvarda Beneše, je dalším příspěvkem k objektivnímu posuzování života a díla tohoto významného československého a evropského politika a státníka.

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ