Václav Liška a kolektiv

 

DOCTORANDUS, 2. vydání.

(průvodce budoucích Ph.D.)

 

      Celoživotní vzdělávání se postupně stává samozřejmou podmínkou úspěchu známých a poučených manažerů. Způsobů, jak dále zkvalitňovat své odborné znalosti, je samozřejmě několik; jedním z těch osvědčených je doktorské studium na vysoké škole, po jehož úspěšném absolvování se může absolvent za svým jménem honosit titulem Ph.D.

     I když obsah doktorského studia je na každé vysoké škole jiný, obecné zásady jsou v podstatě stejné a mohou se jimi všichni doktorandi spolehlivě řídit. Zatím však na našem trhu chyběla publikace, která by uchazečům o tento typ studia poskytla kompletní informace o všem, s čím se doktorand postupně setká. Proto nakladatelství Professional Publishing vydalo knihu zkušeného autora doc. Václava Lišky „DOCTORANDUS  (průvodce budoucích Ph.D.)“.

     Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, které zájemce o tento způsob studia zpočátku seznamují s charakteristikou doktorského studia a nároky na studující (jak sestavit individuální studijní plán, vzor zadání doktorské práce, jak psát doktorskou práci a jak se připravit na její obhajobu, jak obhajoba probíhá), uvádějí čtenáře do zásad didaktiky, pedagogické psychologie a rétoriky, aby ho vedly k osvojení si zásad vědecké práce a jejích výsledků – k vědeckému publikování. Velmi užitečnou částí knihy jsou přílohy za jednotlivými kapitolami, seznamující se zásadami obsahu a formy vystoupení, přinášející vysvětlení některých latinských zkratek a odborných výrazů, dále pak správné používání typografických prvků ve vědeckém textu včetně přehledu velmi potřebných a ne vždy správně používaných korekturních znamének.

     Velmi praktická kniha je určena těm, kteří už doktorské studium absolvují i těm, kteří o něm uvažují; kniha pro všechny, kteří vědí, že je třeba mít správné informace včas a na správném místě. Jen poučení manažeři přivedou své firmy k úspěchu.

 

   Václav Liška: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). V roce 2005 vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 1. vydání, cena 168 Kč včetně DPH

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ