OBSAH

 

Vážená přítelkyně, vážený příteli ……………………….…7

Vinum bonum ………..……………………………….……9

Řečtí básníci o víně ……………………………………….14

Počátky pěstování a pití vína v Čechách a na Moravě …...15

Perkmistr ………………………………………………….27

Horenské právo na Moravě ……………………………….29

František Hrubín: Žízeň  ………………………………….34

V čem zrálo víno před léty ……………………………….35

Jaroslav Seifert: Romance o víně (závěr) ………………..39

Znojemská vinařská oblast ……………………………….41

Mikulovská vinařská oblast ………………………………49

Velkopavlovická vinařská oblast ………………………….59

Podluží ……………………………………………………67

Strážnická vinařská oblast …………………………….….75

Bzenecká vinařská oblast …………………………….…...81

Mutěnická vinařská oblast ………………...……………...85

Uherskohradišťská vinařská oblast …………………….....91

Brněnská vinařská oblast ……………………….…….…. 95

Česká vinařská oblast ………………………………….....99

Vinařská Praha a okolí …………………………………….107

Oldřich Mikolášek: Přípitek ………………………….…...115

Zarážení hory ……………………………………………..117

Vinobraní, čas nového vína ……………………………....119

Oldřich Vyhlídal: Vína ubývá …………………………….122

Vinařské pověry a tradice ………………………………...123

Oldřich Mikolášek: Ten pohár vína orosený ….…….……126

Básníci vína ………………………………………..……..127

Léčivé účinky vína ……………………………………….129

Ochutnáváme víno ………………………………….….…133

Salud! Ni-čau! Na zdraví! ………………………….….…138

Jak voní víno ……………………………………….…….139

Jaké víno si můžete koupit? …………………….….…….143

Karel Toman: Říjen …………………………….…….…..147

Odrůdy vín ………………………………………..……...149

Malý vinařský slovníček ………………………….……...159

Přísaha hotařů hor vinohradních ……………….………...169

Správa hotařům ………………………………….…….…170

Rok na vinici a ve sklepě………………………………....172

Vinný hrozen jako chemická továrna……………………..180

Několik zajímavých čísel ……………………..………….182

Literatura o víně …………….…………………………....184

Poděkování …………………. ……………….…………..185

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ

Kamil Mařík

 

Cesty za moravským

 a českým vínem

 

       Už druhé, výrazně doplněné a aktualizované vydání knihy si klade za cíl seznámit poučenou čtenářskou veřejnost, kterou zajímá nejen víno jako nápoj, ale vše, co je s vínem spojeno, populárním a přitom odborně kvalitním způsobem s vinaři a jejich víny. Na rozdíl od krásných světových encyklopedií se v této knize dočtete o nejlepších moravských a českých vinařích a o jejich vínech, která si můžete koupit a která můžete ochutnat. Součástí knihy jsou informace o historii vína ve světě a zvláště na Moravě a v Čechách, o zvycích a tradicích vinařského cechu; kniha je doprovázena poezií o víně, slavnými citáty, bohatým barevným obrazovým doprovodem a řadou informací, potřebných pro všechny, kteří se chtějí za vínem a vinaři vypravit a přechutnat jejich pýchu – kvalitní víno.

     Z obsahu: Počátky pěstování a pití vína v Čechách a na Moravě; Perkmistr; Horenské právo na Moravě; V čem zrálo víno před léty: Zarážení hory; Vinobraní, čas nového vína; Vinařské pověry a tradice; Léčivé účinky vína; Ochutnáváme víno; Jak voní víno; Jaké víno si můžete koupit? Několik zajímavých čísel o pěstování a pití vína.

     Součástí knihy je i podrobný seznam odrůd, zapsaných do Státní odrůdové knihy České republiky (vznik, křížení, šlechtitel) a vinařský slovníček. 

     Kniha je určena všem čtenářům, kteří víno nejen pijí, ale kteří se zajímají o vše, co je s vínem, jeho pěstováním a pitím spojeno. Je poučeným průvodcem v moravské a české realitě vína a vinohradnictví, bude zajisté i poučeným pramenem pro majitele vinoték, jejich návštěvníky i manažery, kteří mají zájem pouze o kvalitní víno od malých vinařů a chtějí se seznámit s jeho tvůrci a od nich také jejich vína nakupovat. V neposlední řadě by se kniha mohla stát dobrým průvodcem všech turisticky zaměřených lidí, toužících po návštěvách hradů a zámků navštívit království nejlepších vinařů.

 

 PaedDr. Kamil Mařík: CESTY ZA MORAVSKÝM A ČESKÝM VÍNEM. Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2006, cena výtisku je 298.- Kč včetně DPH.