Pavla Zuzáková

 

Angličtina pro sekretariát manažera

 

 

Angličtina pro sekretariát manažera

 

 

 Stávající nabídka kvalitních jazykových učebnic a příruček zaměřených na prostředí firmy a její pracovníky je různorodá, je však především určena budoucím nebo stávajícím řídicím a odborným pracovníkům. Pracovníci sekretariátu tu mají klasicky doplňkové druhořadé postavení. Autorka PhDr. Pavla Zuzáková ve své praktické příručce ANGLIČTINA PRO SEKRETARIÁT MANAŽERA, kterou vydalo nakladatelství Professional Publishing, přináší ucelený pohled na činnosti sekretářky či osobní asistentky/asistenta v organizaci, akcentuje základní situace, s nimiž se pracovníci sekretariátu manažera nejčastěji setkávají a při nichž je třeba řešit problémy v angličtině. Je nepochybné, že angličtina má v dnešní době prvořadou důležitost a to jak vzhledem k mezinárodnímu kontextu, tak i k rozšiřujícímu se mezinárodnímu prostředí nejen zahraničních společností v České republice.

Od pracovníků sekretariátu se očekává dokonalé společenské vystupování a schopnost vyjadřovat se jasně, obsažně a kultivovaně nejen v mateřštině, ale i v cizím jazyce na standardní úrovni středně pokročilého uživatele a zvládnout na této úrovni i písemný projev. Příručka se proto snaží postihnout jazykovou stránku současného sekretariátu, kde komunikace v angličtině je jeho běžnou součástí při přijímání návštěv, sjednávání a potvrzování obchodních schůzek, přijímání a předávání vzkazů, podávání základních informací apod.

V oblasti obchodní korespondence se autorka záměrně omezila na základní strukturu obchodního dopisu, jeho formu a základní frazeologii, neboť na trhu je dobrý výběr příruček obchodní korespondence. Doplňkem této části je však kapitola, uvádějící typy dopisů v pravomoci pracovníků sekretariátu, které pokrývají běžné provozní a společenské situace (rezervace hotelu, děkovný dopis hostiteli, společenská pozvání atd.).

Pro pracovníky sekretariátů manažerů se kniha stane nepostradatelným pomocníkem, kterého je dobré vždy mít při ruce

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ