Hana Řezanková

 

Analýza dat z dotazníkových šetření (třetí doplněné vydání)

 

   Třetí vydání knihy prof. Ing. Hany Řezankové, CSc., si klade za cíl usnadnit odborníkům vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod. Na příkladu konkrétních průzkumů se čtenář seznámí s přípravou dotazníku, popisem datového souboru, vyhodnocením odpovědí na jednotlivé otázky a zjišťováním vztahů mezi odpověďmi.

   Autorka se zpočátku soustřeďuje na analýzu jednotlivých znaků, přičemž znak (proměnná) představuje odpověď na jednu otázku. Zaměřuje se na proměnné různých typů, které se mohou při zpracování dat vyskytnout. Dále popisuje analýzy závislostí dvou proměnných na základě četností výskytu kombinací kategorií, uspořádaných do kontingenční tabulky.

   Další kapitola pojednává o porovnávání souborů obsahujících hodnoty ordinálních znaků, u nichž lze stanovit pořadí – porovnávají se buď různé proměnné nebo skupiny hodnot jedné proměnné, vytvořené na základě jiné proměnné.

   Závěrečné kapitoly jsou zaměřeny na komplexnější a podrobnější postupy, především pro modelování jednostranné závislosti a pro zjišťování vztahů mezi kategoriemi. Metody zde zastupují klasifikační stromy a logistická regrese, uvedeny jsou i principy shlukové analýzy, vícerozměrného škálování a korespondenční analýzy.

   Kniha je určena všem, kteří se věnují terénním průzkumům a analýze kategoriálních dat, bude výtečnou pomůckou pro studenty, kteří ve svých bakalářských, diplomových a disertačních pracích vyhodnocují dotazníková šetření.

 

Doc. Ing. Hana Řezanková, CSc.: ANALÝZA DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ. Vydalo nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, cena výtisku je 278.- Kč včetně DPH.

Formát B5, pevná vazba, 224 stran, 278 Kč ISBN 978-80-7431-062-1

 

      LÉKAŘSKÁ                       EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ