Dermatovenerologie pro stomatology

Milena Jirásková

MUDr. Milena Jirásková, CSc.

 

 DERMATOVENEROLOGIE pro stomatology

 

    MUDr. Milena Jirásková, Csc., odborná asistentka Kožní kliniky 1. Lékařské fakulty UK v Praze, napsala knihu, která je nejen vhodnou učebnicí pro posluchače medicíny všech fakult a směrů, ale která také poskytne potřebné poučení nejen stomatologům, ale všem dermatovenerologům a specialistům v ostatních oborech medicínské praxe. Publikace je napsána stručně a výstižně a obsahuje vše potřebné pro plné klinické využití. V ordinaci praktického lékaře je kožně nemocný každý pátý pacient a nejen stomatolog se často setkává s dermatózami a vidí četné projevy kožních chorob, které se u nemocných objevují. Vzdělaný lékař by tedy měl ovládat dermatologii zaměřenou na jeho potřeby.

   Kniha na 268 stranách textu shrnuje problematiku dermatologie obecné i speciální, včetně  kožních chorob neznámého nebo převážně vnitřního původu.  Je doplněna přílohou, jako je receptář základních předpisů magistraliter i specialit a dále rozsáhlou přílohou obrazovou,  která je nezbytnou součástí každé správné učebnice dermatologie.

   Není opomenuta  ani venerologie, neboť rozpoznání příznaků je důležité pro nemocného i ochranu těch, kteří nemocného ošetřují.

   Je záslužné, že autorka v knize soustředila nejnovější poznatky a že na základě své letité klinické a pedagogické zkušenosti dovedla čtenářům dát koncizní a srozumitelný přehled celého oboru.

Knihu recenzovala prof. MUDr. V. Rozsívalová, DrSc.

 

 B5, 268 stran, 16 stran barevná příloha, pevná vazba, 348.- Kč             ISBN 80-86419-07-X

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ