Karl Möller, Věra Šedá:       ČESKO - NĚMECKÝ SLOVNÍK PRO MOTORISTY

John Bridge, Jiří Jandera:    ČESKO - ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO MOTORISTY

Karl Möller, Věra Šedá

ČESKO - NĚMECKÝ SLOVNÍK PRO MOTORISTY

 

John Bridge, Jiří Jandera

ČESKO - ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO MOTORISTY

 

   Se stále se zvyšující potřebou dopravní obslužnosti a turistiky v období příprav vstupu České republiky do Evropské unie bude kvalitní jazyková vybavenost nejen spedičních společností, jejich manažerů, ale i liniových pracovníků v oblasti dopravy (dispečerů, řidičů, opravářů…) velmi potřebná a firmy, které nebudou schopné na tuto objektivní skutečnost reagovat, výrazným způsobem ztratí konkurenční výhodu.

   Kvalitní jazykové znalosti budou při dnešním běžném způsobu trávení volného času a autoturismu nezbytně potřebné i pro řidiče – amatéry, dnes již běžně trávící svou dovolenou v různých státech světa.

   ČESKO – NĚMECKÝ SLOVNÍK PRO MOTORISTY a

  ČESKO – ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO MOTORISTY jsou připravovány s motoristickými a jazykovými odborníky a na jejich konečné redakci se podíleli jak čeští, tak němečtí a angličtí profesionálové. Oba slovníky umožní všem uživatelům naučit se běžnou německou a anglickou motoristickou terminologii nebo alespoň mít u sebe knihu, s jejíž pomocí například dobře projedou městem nebo odvezou vůz do servisu a dokáží vysvětlit, co požadují. Opravářům slovníky pomohou při orientaci v katalogu náhradních dílů a v kontaktu s německy a anglicky mluvícími zákazníky.

   Slovníky po nezbytné úvodní pasáži, vysvětlující způsob vyhledávání  a slovníkové zkratky, obsahují téměř 15 000 hesel, zahrnujících jak pojmenování jednotlivých součástí nákladního i osobního automobilu, tak i termíny, týkající se způsobu jízdy, dopravních značek, dokumentů potřebných k jízdě, dopravních nehod či nečekaných situací, s nimiž se může motorista na silnici setkat. Závěrečná část je věnována celým větám, potřebným v typických situacích (celnice, přechod hranic, průjezd městem, nehoda, autoservis, nakládání a vykládání zboží atd.), je zde i  prostor pro poznámky a nová či často používaná slova.

   Slovníky jsou určeny nejen odborníkům v oblasti dopravy a autoopravárenství, ale i širokému spektru motoristické veřejnosti. Budou platným pomocníkem pro motoristy, kteří budou stále více, ať už ke své práci nebo k cestování, potřebovat jazykové znalosti.

 

Č – N slovník A5, 312 stran, pevná vazba, 248 Kč             ISBN 80-86419-09-6

Č – A slovník A5, 268 stran, pevná vazba, 248 Kč             ISBN 80-86419-25-8

 

        LÉKAŘSKÁ                        EKONOMICKÁ

          OSTATNÍ                           EKONOMICKÁ 2

          OSTATNÍ 2                        EKONOMICKÁ 3

DOMŮ