Statistika v příkladech

Luboš Marek a kol.
Další dotisk druhého vydání knihy obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez použití statistického softwaru; tam, kde to má smysl, je uváděno paralelní řešení v tabulkovém procesoru v MS Excel, takže kniha je využitelná pro široké spektrum uživatelů, aniž je nutné instalovat speciální statistický software. Kniha bude vynikajícím a praktickým partnerem zcela nové publikace Statistika v ekonomii.

Formát B5, pevná vazba, 404 stran, 398 Kč
ISBN 978-80-7431-118-5